ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'gleeful' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0333]
   โกรธ
   เศร้า
   เสียใจ
   ดีใจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'famous' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0345]
   มีชื่อน่ารัก
   มีชื่อเพราะ
   มีเกียรติยศ
   มีชื่อเสียง
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'great' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0357]
   เล็กน้อย
   ปานกลาง
   ใหญ่โต
   เบาบาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'hair-oil' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0369]
   โลชั่น
   ครีมใส่หน้า
   น้ำมันใส่ผม
   แป้ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'jump' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0381]
   ลุกขึ้น
   วิ่ง
   เดิน
   กระโดด
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'how much' ตรงกภับกาษาไทยในข้อใด [e0393]
   กี่บาท
   ราคาเท่าไหร่
   จำนวนเท่าไหร่
   กี่เท่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'immediate' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0405]
   ความกะทันหัน
   ความกระตือรือร้น
   ทันทีทันใด
   ความเชื่องช้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'income' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0417]
   ผลประโยชน์
   เงินเดือน
   รายได้
   เงินปันผล
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'intelligence' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0429]
   โง่
   ฉลาด
   เกือบเก่ง
   ปานกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'kangaroo' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0441]
   เสือ
   หมี
   จิงโจ้
   ไดโนเสาร์
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'yellow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0453]
   สีเหลือง
   สีขาว
   สีแดง
   สีชมพู
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'body' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0465]
   ร่างกาย
   ศีรษะ
   หน้าผาก
   ตา
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'dispensary' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0477]
   ร้านขายยา
   ร้านขายของชำ
   ร้านดอกไม้
   ร้านอาหาร
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'rush' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0489]
   ล่าช้า
   ปานกลาง
   รีบเร่ง
   ชักช้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'electricity' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0501]
   เครื่องเล่นวีดีโอ
   โทรทัศน์
   ไฟฟ้า
   เตารีด
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'bitter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0513]
   หวาน
   จืด
   ขม
   จาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'taste' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0525]
   กิน
   นอน
   ชิม
   ดื่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'cassava' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0537]
   มะเฟือง
   มะม่วงหิมพาน
   มะพร้าว
   มันสัมปะหลัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'pine apple' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0549]
   มะปราง
   สับปะรด
   ส้ม
   มันเทศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'father-in-law' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0561]
   แม่ยาย
   พ่อตา
   ลูกเขย
   ลูกสะใภ้
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'knowledge' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0573]
   เรียน
   ศึกษา
   ความรู้
   ความจำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'layer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0585]
   อัน
   เมตร
   ชั้น
   ชิ้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'listen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0597]
   พูด
   ฟัง
   อ่าน
   เขียน
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'mark' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0609]
   การกระทำ
   เครื่องหมาย
   สมุด
   เครื่องคิดเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'moon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0621]
   พระจันทร์
   พระอาทิตย์
   ดาว
   ท้องฟ้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'parson' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0633]
   เณร
   พระ
   ประชาชน
   พระราชา
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'sage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0645]
   นักปราชญ์
   นักศึกษา
   พยาบาล
   หมอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'sample' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0657]
   ตัวอย่าง
   โจทย์
   วิธีคิด
   การแสดงผลลัพธ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'sauce' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0669]
   น้ำตาล
   น้ำปลา
   น้ำมัน
   น้ำพริก
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'scent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0681]
   เสื้อผ้า
   ลิป
   น้ำหอม
   หวี
   ผิดทุกตัวเลือก