ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'ago' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0085]
   ไม่นานมาก
   นานมาแล้ว
   ยาวนาน
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'bat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0099]
   ช้าง
   สิงโต
   ค้างคาว
   เสือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'beer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0113]
   สุรา
   เบียร์
   วาย
   น้ำเปล่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'bird' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0127]
   แมว
   นก
   สุนัข
   กระต่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'bonus' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0141]
   เงินลด
   เงินเพิ่มพิเศษ
   เงินภาษี
   เงินเดือน
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'budget' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0155]
   รายได้
   รายจ่าย
   เงินเดือน
   งบประมาณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'university' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0169]
   วิทยาลัย
   มหาวิทยาลัย
   มัธยม
   ประถม
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'bookcase' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0183]
   เรื่องราวในหนังสือ
   หนังสือที่มีหลายเล่ม
   ชั้นวางหนังสือ
   ตู้หนังสือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'church' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0197]
   วัด
   โบสถ์
   โรงเรียน
   โรงพยาบาล
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'constant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0211]
   ค่ายืดยุ่น
   ค่าแปรปรวน
   ค่าคงที่
   ค่าสมมติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'defence' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0225]
   ข้อบกพร่อง
   การรักษา
   การป้องกัน
   ข้อดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'door' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0239]
   หน้าต่าง
   หลังคา
   ประตู
   บันได
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'elephant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0253]
   หมู
   ไก่
   เป็ด
   ช้าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'exchange' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0267]
   เปลี่ยนแปลง
   แลกเปลี่ยน
   โยกย้าย
   ปรับปรุง
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'fire' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0281]
   น้ำ
   ดิน
   ไฟ
   อากาศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'footman' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0295]
   ทาส
   คนใช้
   คนสวน
   คนขายของ
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'fry' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0309]
   ผัด
   ทอด
   แกง
   ต้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'gentleman' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0323]
   สุภาพสตรี
   สุภาพบุรุษ
   เด็ก
   คนชรา
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'go up' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0337]
   ต่อไป
   เข้าไป
   ขึ้นไป
   ออกไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'grand-daughter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0351]
   หลานป้า
   หลานชาย
   หลานลุง
   หลานสาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'guitar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0365]
   กลอง
   ฉิ่ง
   ฉาบ
   กีตาร์
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'honest' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0379]
   สุจริต
   กตัญญู
   ซื่อตรง
   ทุจริต
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'how much' ตรงกภับกาษาไทยในข้อใด [e0393]
   กี่บาท
   ราคาเท่าไหร่
   จำนวนเท่าไหร่
   กี่เท่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'import' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0407]
   นำออกประเทศ
   นำออกต่างจังหวัด
   นำเข้ามาในประเทศ
   นำเข้ามา
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'industrious' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0421]
   เกียจคร้าน
   ขยัน
   แข็งแรง
   อ่อนแอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'invent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0435]
   สร้างสรร
   ประดิษฐ์
   ผลิต
   จำหน่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'necktie' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0449]
   เสื้อ
   กางเกง
   เข็มขัด
   เนคไท
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'skin' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0463]
   กระดูก
   เลือด
   ผิวหนัง
   ร่างกาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'dispensary' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0477]
   ร้านขายยา
   ร้านขายของชำ
   ร้านดอกไม้
   ร้านอาหาร
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'bridge' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0491]
   บ้าน
   ถนน
   สะพาน
   บันได
   ผิดทุกตัวเลือก