ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'tie' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0516]
   ติด
   ประดับ
   ผูก
   พัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'corn' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0539]
   มะพร้าว
   ข้าวโพด
   ทุเรียน
   ส้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'daughter-in-law' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0562]
   ลูกบุญธรรม
   ลูกเขย
   ลูกสะใภ้
   ลูกชาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'layer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0585]
   อัน
   เมตร
   ชั้น
   ชิ้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'map' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0608]
   กระดาษ
   แผนที่
   สมุด
   ปากกา
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'pact' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0631]
   มารยาท
   กติกา
   คำพูด
   ประโยค
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'salvage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0654]
   กู้ภัย
   ป้องกัน
   กระเป๋า
   ร้านขายยา
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'scamp' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0677]
   คนดี
   คนน่ารัก
   คนขี้โกง
   คนแก่
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. พยัญชนะภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่ตัว [e0001]
   22
   26
   28
   44
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. เครื่องหมายอะไร ใส่ระหว่างประโยคคั่นคำ คั่นข้อความไว้เป็นตอน [e0024]
   Full stop (.)
   "Comma (,)"
   Question Mark (?)
   Exclamation Mark (!)
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'นิ้วมือ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0047]
   neck
   finger
   hand
   hair
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'address' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0070]
   ที่อยู่
   บ้าน
   อำเภอ
   ตำบล
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'along' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0093]
   ปานกลาง
   สั้น
   ยาว
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'begin' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0116]
   เริ่มต้น
   สิ้นสุด
   สุดท้าย
   ข้างหน้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'bogy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0139]
   ปีศาจ
   มนุษย์ต่างดาว
   ยานอากาศ
   มนุษย์
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'cage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0162]
   กรง
   ไม้
   กระท่อม
   บ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'cask' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0185]
   ถัง
   ขวด
   แก้ว
   แจกัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'command' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0208]
   คำพูด
   คำกล่าว
   คำสั่ง
   คำปราศรัย
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'design' ตรงกับภษาไทยในข้อใด [e0231]
   ความสมหวัง
   ความขยัน
   การออกแบบ
   ความคิด
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'employ' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0254]
   จ้าง
   ให้
   ขอยืม
   ยกให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'fear' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0277]
   ความดี
   ความกลัว
   ความคิด
   ความรัก
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'forest' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0300]
   สวน
   ป่า
   ไร่
   น่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'gentleman' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0323]
   สุภาพสตรี
   สุภาพบุรุษ
   เด็ก
   คนชรา
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'went' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0346]
   ไป
   มา
   อยู่
   นอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'hair-oil' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0369]
   โลชั่น
   ครีมใส่หน้า
   น้ำมันใส่ผม
   แป้ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'housemaster' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0392]
   แม่บ้านหลัก
   ผู้ดูแลบ้าน
   อาจารย์ประจำหอ
   แม่บ้านดูแลหอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'inch' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0415]
   เซ็นต์
   นิ้ว
   กิโลเมตร
   กรัม
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'jacket' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0438]
   เสื้อนอก
   กางเกง
   กระเป๋า
   รองเท้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'dark blue' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0461]
   สีน้ำตาล
   สีน้ำเงินเข้ม
   สีม่วงอ่อน
   สีแดงอ่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'coffee shop' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0484]
   ร้านขายอาหาร
   ร้านขายของชำ
   ร้านหนังสือ
   ร้านกาแฟ
   ผิดทุกตัวเลือก