ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'hungry' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0397]
ต้องการ
อยากได้
หิว
กระหาย
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'inaccuracy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0413]
ความแน่นอน
ความจริง
ความไม่แน่นอน
ไม่จริง
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'intelligence' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0429]
โง่
ฉลาด
เกือบเก่ง
ปานกลาง
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'coat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0445]
หมวก
เข็มขัด
รองเท้า
เสื้อนอก
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'dark blue' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0461]
สีน้ำตาล
สีน้ำเงินเข้ม
สีม่วงอ่อน
สีแดงอ่อน
ผิดทุกตัวเลือก

6. คำว่า 'dispensary' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0477]
ร้านขายยา
ร้านขายของชำ
ร้านดอกไม้
ร้านอาหาร
ผิดทุกตัวเลือก

7. คำว่า 'city' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0493]
หมู่บ้าน
ตำบล
เมือง
อำเภอ
ผิดทุกตัวเลือก

8. คำว่า 'drawer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0509]
ตู้
เตียง
ลิ้นชัก
พัดลม
ผิดทุกตัวเลือก

9. คำว่า 'taste' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0525]
กิน
นอน
ชิม
ดื่ม
ผิดทุกตัวเลือก

10. คำว่า 'durian' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0541]
น้อยหน่า
ทุเรียน
มะยม
องุ่น
ผิดทุกตัวเลือก

11. คำว่า 'calm' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0557]
เสียงดัง
เสียง
สงบเงียบ
เมฆ
ผิดทุกตัวเลือก

12. คำว่า 'knowledge' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0573]
เรียน
ศึกษา
ความรู้
ความจำ
ผิดทุกตัวเลือก

13. คำว่า 'leave' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0589]
ให้
บอก
อนุญาต
ยกเลิก
ผิดทุกตัวเลือก

14. คำว่า 'magazine' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0605]
หนังสืออ่านเล่น
หนังสือนิตยสาร
หนังสือห้องสมุด
สมุดบันทึก
ผิดทุกตัวเลือก

15. คำว่า 'moon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0621]
พระจันทร์
พระอาทิตย์
ดาว
ท้องฟ้า
ผิดทุกตัวเลือก

16. คำว่า 'zebra' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0637]
ม้า
ม้าลาย
เสือ
เสือดาว
ผิดทุกตัวเลือก

17. คำว่า 'salt' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0653]
เกลือ
น้ำตาล
พริก
ผงชูรส
ผิดทุกตัวเลือก

18. คำว่า 'sauce' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0669]
น้ำตาล
น้ำปลา
น้ำมัน
น้ำพริก
ผิดทุกตัวเลือก

19. คำว่า 'school' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0685]
โรงภาพยนตร์
โรงแรม
โรงเรียน
โรงพยาบาล
ผิดทุกตัวเลือก

20. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นสระภาษาอังกฤษทั้งหมด [e0002]
"A , E , I , O , U"
"A , O , U , S , E"
"A , E , I , S , U"
"A , E , I , S , Y"
ผิดทุกตัวเลือก

21. ฤดูใดต่อไปนี้ เป็นฤดูที่เกษตรกรของประเทศไทยนิยมปลูกพืชมากที่สุด [e0018]
Rainy Season
Hot Season
Cold Season
Spring Season
ผิดทุกตัวเลือก

22. คำว่า 'absent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0034]
หนี้
ขาด
หยุด
เงียบ
ผิดทุกตัวเลือก

23. คำว่า 'คอ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0050]
neck
chest
tongue
mouth
ผิดทุกตัวเลือก

24. คำว่า 'active' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0066]
ช้า
ว่องไว
ปานกลาง
ไม่ว่องไว
ผิดทุกตัวเลือก

25. คำว่า 'afterward' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0082]
ภายหลัง
ภายหน้า
อนาคต
ปัจจุบัน
ผิดทุกตัวเลือก

26. คำว่า 'bang' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0098]
เสียงเบา
เสียงดัง
โรงเรียน
ธนาคาร
ผิดทุกตัวเลือก

27. คำว่า 'beg' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0114]
ขอร้อง
ยินดี
เสียใจ
ต้อนรับ
ผิดทุกตัวเลือก

28. คำว่า 'black board' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0130]
กระดาษ
กระดานดำ
กระดาษเขียนจดหมาย
กระดาษเขียว
ผิดทุกตัวเลือก

29. คำว่า 'brave' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0146]
อ่อนแอ
สมบูรณ์
กล้าหาญ
แข็งแรง
ผิดทุกตัวเลือก

30. คำว่า 'cage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0162]
กรง
ไม้
กระท่อม
บ้าน
ผิดทุกตัวเลือก