ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'garden' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0319]
   ที่พัก
   สวน
   ป่า
   ที่พัก
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'go up' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0337]
   ต่อไป
   เข้าไป
   ขึ้นไป
   ออกไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'grass' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0355]
   ต้นไม้
   ป่าไม้
   ดอกไม้
   หญ้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'hidden' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0373]
   เปิดเผย
   แสดง
   ซ่อน
   โชว์
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'housemaid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0391]
   นายจ้าง
   พ่อบ้าน
   สาวใช้
   คนสวน
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'impose' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0409]
   กดดัน
   บอกกล่าว
   บังคับ
   ยอมให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'integer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0427]
   กระดาษ
   จุดทศนิยม
   จำนวนเต็ม
   เศษส่วน
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'coat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0445]
   หมวก
   เข็มขัด
   รองเท้า
   เสื้อนอก
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'skin' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0463]
   กระดูก
   เลือด
   ผิวหนัง
   ร่างกาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'ministry' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0481]
   วัง
   ตำหนัก
   บ้าน
   กระทรวง
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'child' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0499]
   เด็กหลายคน
   ผู้ใหญ่
   เด็ก
   เด็กทั้งหมด
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'fight' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0517]
   ฆ่า
   ถอย
   ต่อสู้
   กระบด
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'banana' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0535]
   สาเก
   กล้วยหอม
   มะเฟือง
   มะพร้าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'taro' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0553]
   มะเฟือง
   มะนาว
   เผือก
   กล้วย
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'kitchen-garden' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0571]
   ครัว
   สวนครัว
   อาหาร
   แม่ครัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'leave' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0589]
   ให้
   บอก
   อนุญาต
   ยกเลิก
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'manner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0607]
   ลักษณะ
   คำพูด
   การเขียน
   การฟัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'news' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0625]
   ข่าว
   หนังสือพิมพ์
   ใหม่
   เก่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'sag' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0643]
   จม
   ลอย
   บิน
   วิ่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'sang froid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0661]
   แข็ง
   ความเยือกเย็น
   ร้อนแรง
   อ่อนแอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'scatter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0679]
   เรียบร้อย
   สะดวก
   กระจัดกระจาย
   สบาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'orange' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0697]
   ส้ม
   วัว
   กระทิง
   หมูป่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. ประเพณีสงกรานต์ของประเทศไทยตรงกับเดือนใด [e0016]
   February
   December
   April
   October
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'absent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0034]
   หนี้
   ขาด
   หยุด
   เงียบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'แก้ม' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0052]
   tongue
   chest
   cheek
   neck
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'address' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0070]
   ที่อยู่
   บ้าน
   อำเภอ
   ตำบล
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'airplane' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0088]
   รถยนต์
   เครื่องบิน
   รถไฟ
   รถม้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'beast' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0106]
   สัตว์ในบ้าน
   สัตว์บก
   สัตว์น้ำ
   สัตว์ป่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'big' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0124]
   เล็ก
   ปานกลาง
   ใหญ่
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'boot' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0142]
   ถุงเท้า
   รองเท้า
   กระเป๋า
   กางเกง
   ผิดทุกตัวเลือก