ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'hotdog' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0387]
ไส้กรอก
สุนัข
อาหารเผ็ด
อาหารสุนัข
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'hut' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0400]
บ้าน
ตึก
กระท่อม
โรงเรือน
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'inaccuracy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0413]
ความแน่นอน
ความจริง
ความไม่แน่นอน
ไม่จริง
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'inside' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0426]
ข้างบน
ข้างล่าง
ตรงกลาง
ข้างใน
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'Japanese' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0439]
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ผิดทุกตัวเลือก

6. คำว่า 'white' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0452]
สีแดง
สีขาว
สีเหลือง
สีส้ม
ผิดทุกตัวเลือก

7. คำว่า 'body' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0465]
ร่างกาย
ศีรษะ
หน้าผาก
ตา
ผิดทุกตัวเลือก

8. คำว่า 'grocery' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0478]
ร้านขายยา
ร้านขายของชำ
ร้านดอกไม้
ร้านอาหาร
ผิดทุกตัวเลือก

9. คำว่า 'bridge' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0491]
บ้าน
ถนน
สะพาน
บันได
ผิดทุกตัวเลือก

10. คำว่า 'storm' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0504]
ลม
ไฟ
พายุ
ดิน
ผิดทุกตัวเลือก

11. คำว่า 'fight' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0517]
ฆ่า
ถอย
ต่อสู้
กระบด
ผิดทุกตัวเลือก

12. คำว่า 'hard' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0530]
อ่อน
กระด้าง
แข็ง
เย็น
ผิดทุกตัวเลือก

13. คำว่า 'guava' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0543]
ขนุน
ฝรั่ง
ลำใย
มะม่วง
ผิดทุกตัวเลือก

14. คำว่า 'rope' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0556]
ตะปู
เชือก
ด้าย
ฆ้อน
ผิดทุกตัวเลือก

15. คำว่า 'kingdom' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0569]
พระเจ้าแผ่นดิน
ราชอาณาจักร
ราษฏร
พระราชินี
ผิดทุกตัวเลือก

16. คำว่า 'late' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0582]
สาย
เช้า
สว่าง
มืด
ผิดทุกตัวเลือก

17. คำว่า 'level' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0595]
น้ำ
ระดับ
ชนิด
ชิ้น
ผิดทุกตัวเลือก

18. คำว่า 'map' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0608]
กระดาษ
แผนที่
สมุด
ปากกา
ผิดทุกตัวเลือก

19. คำว่า 'moon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0621]
พระจันทร์
พระอาทิตย์
ดาว
ท้องฟ้า
ผิดทุกตัวเลือก

20. คำว่า 'pair' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0634]
ชิ้น
อัน
คู่
ส่วน
ผิดทุกตัวเลือก

21. คำว่า 'sail' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0647]
เรือใบ
วิ่ง
แม่น้ำ
สะพาน
ผิดทุกตัวเลือก

22. คำว่า 'sang' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0660]
บอก
ร้อง
กล่าว
คุย
ผิดทุกตัวเลือก

23. คำว่า 'savory' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0673]
อาหารเผ็ด
อาหารคาว
อาหารร้อน
อาหารหวาน
ผิดทุกตัวเลือก

24. คำว่า 'science' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0686]
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคม
ผิดทุกตัวเลือก

25. คำว่า 'save' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0699]
ปลอดภัย
ลงโทษ
ตักเตือน
ความสุข
ผิดทุกตัวเลือก

26. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ของวันใน 1 สัปดาห์ [e0013]
Monday
Holiday
Wednesday
Friday
ผิดทุกตัวเลือก

27. 'I am' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0026]
l'am
I'm
I am
am l
ผิดทุกตัวเลือก

28. คำว่า 'หน้า' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0039]
head
mouth
face
nose
ผิดทุกตัวเลือก

29. คำว่า 'แก้ม' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0052]
tongue
chest
cheek
neck
ผิดทุกตัวเลือก

30. คำว่า 'action' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0065]
การกระทำ
การโชว์
การยืน
การนั่ง
ผิดทุกตัวเลือก