ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'admit' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0071]
   ยอมรับ
   ไม่ยอมรับ
   ยกให้
   เพิ่มเติ่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'again' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0083]
   เริ่มใหม่
   ยกเลิก
   ยุ่งยาก
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'baby' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0095]
   เด็ก
   ผู้ใหญ่
   คนชรา
   ผู้ชาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'bank' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0107]
   ธนาคาร
   ธนาบัตร
   โรงเรียน
   โรงจำนำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'bell' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0119]
   กลอง
   ฉาบ
   ระฆัง
   ฆ้อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'bike' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0131]
   จักรยานยนต์
   จักรยานสองล้อ
   มอเตอร์ไซค์
   รถไฟ
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'boss' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0143]
   ลูกน้อง
   หัวหน้า
   รองหัวหน้า
   กรรมการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'budget' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0155]
   รายได้
   รายจ่าย
   เงินเดือน
   งบประมาณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'calender' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0167]
   ปฏิทิน
   เครื่องคิดเลข
   เครื่องจักร
   การคำนวณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'carpenter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0179]
   ช่างทาสี
   ช่างไม้
   ช่างก่อสร้าง
   ช่างกล
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'chair' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0191]
   เก้าอี้
   โต๊ะ
   หน้าต่าง
   ประตู
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'cock' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0203]
   ไก่
   หมู่
   เป็ด
   สุนัข
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'count' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0215]
   ชั่ง
   วัด
   นับ
   ตวง
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'deny' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0227]
   ยอมรับ
   ต้องการ
   ปฏิเสธ
   ยินดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'door' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0239]
   หน้าต่าง
   หลังคา
   ประตู
   บันได
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'easy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0251]
   ยาก
   ง่าย
   พอดี
   ปานกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'every' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0263]
   บ่อย ๆ
   เป็นครั้ง
   ทุก ๆ
   ช่วง ๆ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'farm' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0275]
   ตึก
   ถนน
   บ้าน
   ฟาร์ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'flood' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0287]
   น้ำท่วม
   น้ำแข็ง
   น้ำดื่ม
   น้ำเย็น
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'forename' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0299]
   ชื่อสกุล
   ชื่อตัว
   ชื่อเล่น
   ชื่อที่อยู่
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'fund' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0311]
   เงิน
   ทุน
   เจ้าของ
   ที่ดิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'gentleman' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0323]
   สุภาพสตรี
   สุภาพบุรุษ
   เด็ก
   คนชรา
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'glove' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0335]
   ถุงเท้า
   ถุงกระดาษ
   ถุงพลาสติก
   ถุงมือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'goose' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0347]
   เป็ด
   ไก่
   นก
   ห่าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'grief' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0359]
   ความยินดี
   ความเศร้าโศก
   ความดี
   ความกตัญญู
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'hero' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0371]
   พระเอก
   เทวดา
   นางฟ้า
   นางเอก
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'hopeless' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0383]
   เลิกคิด
   สนใจ
   หมดหวัง
   ความหวัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'hug' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0395]
   เสียงร้อง
   รังแก
   กอดรัด
   ดุร้าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'import' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0407]
   นำออกประเทศ
   นำออกต่างจังหวัด
   นำเข้ามาในประเทศ
   นำเข้ามา
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'inconsistent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0419]
   กลุ่มเดียวกัน
   พวกเดียวกัน
   ไม่เข้ากัน
   ไม่เหมาะสม
   ผิดทุกตัวเลือก