ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'palm' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0547]
   มะม่วง
   ลูกตาล
   มะละกอ
   สับปะรด
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'kitchen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0570]
   สวนครัว
   ครัว
   อาหาร
   พ่อครัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'letter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0593]
   จดหมาย
   ข้อความ
   บทความ
   ซองจดหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'method' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0616]
   เลข
   การคำนวณ
   วิธี
   วิธีลัด
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'sachet' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0639]
   บุหงา
   ดอกไม้
   กุหลาบ
   ใบไม้
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'suitable' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0662]
   ใช้ดี
   พอควร
   ดีมาก
   ปานกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'school' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0685]
   โรงภาพยนตร์
   โรงแรม
   โรงเรียน
   โรงพยาบาล
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. วันที่ 3 ของสัปดาห์ ตรงกันวันอะไร [e0009]
   Monday
   Tuesday
   Sunday
   Saturday
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. 'is not' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0032]
   is not
   is'not
   is't
   isn't
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'หัวใจ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0055]
   eye
   nail
   neck
   heart
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'all' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0078]
   บางส่วน
   ทั้งหมด
   ทั้งหลาย
   บางอย่าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'bathroom' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0101]
   ห้องอาหาร
   ห้องนอน
   ห้องนั่งเล่น
   ห้องอาบน้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'big' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0124]
   เล็ก
   ปานกลาง
   ใหญ่
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'bread' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0147]
   ขนมเค้ก
   ขนมหวาน
   ขนมปัง
   ลูกกวาด
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'cabbage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0170]
   ผักกาด
   ผักบุ้ง
   ผักกะหล่ำ
   ผักขม
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'change' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0193]
   เปลี่ยน
   ปรับปรุง
   ยอมรับ
   คืนดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'counter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0216]
   ผู้จ่ายเงิน
   ผู้แลกเงิน
   ผู้รับเงิน
   ผู้บอกจ่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'door' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0239]
   หน้าต่าง
   หลังคา
   ประตู
   บันได
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'ever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0262]
   ไม่เคย
   ไม่พอ
   เคย
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'fish' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0285]
   ปู
   ปลา
   เตา
   ม้าน้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'frigate' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0308]
   เรือ
   เรือรบ
   เครื่องบิน
   จรวด
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'glass' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0331]
   แห้ว
   แก้ว
   แว่นตา
   ข้าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'grape' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0354]
   ผลไม้
   แอบเปิ้ล
   ส้ม
   องุ่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'holder' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0377]
   ผู้ถือ
   ผู้แนะนำ
   ผู้กล่าวตาม
   ผู้กระทำผิด
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'hut' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0400]
   บ้าน
   ตึก
   กระท่อม
   โรงเรือน
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'ink' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0423]
   น้ำยา
   น้ำหมึก
   ปากกา
   ดินสอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'belt' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0446]
   เข็มขัด
   รองเท้า
   กระโปร่ง
   กางเกง
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'elbow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0469]
   ข้อมือ
   ข้อศอก
   ข้อแขน
   ข้อเท้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'hill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0492]
   บ้าน
   สะพาน
   เนินเขาเตี้ย ๆ
   ภูเขาสูง ๆ
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'build' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0515]
   ผูก
   มัด
   สร้าง
   ต่อสู้
   ผิดทุกตัวเลือก