ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'delete' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0226]
   การป้องกัน
   การสุ่ม
   การลบ
   การทำลาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'early' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0249]
   หัวค่ำ
   ตอนเย็น
   ตอนเช้า
   ตอนบ่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'family' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0272]
   ชนบท
   ชานเมือง
   ครอบครัว
   พี่น้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'footman' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0295]
   ทาส
   คนใช้
   คนสวน
   คนขายของ
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'gap' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0318]
   ช่องแคบ
   ช่องว่าง
   ช่องทาง
   เส้นทาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'good-bye' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0341]
   ไปก่อน
   ไปหลัง
   กลับมา
   ลาก่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'guide-book' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0364]
   สมุดโน๊ต
   หนังสือ
   สมุด - หนังสือ
   คู่มือเดินทาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'hotdog' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0387]
   ไส้กรอก
   สุนัข
   อาหารเผ็ด
   อาหารสุนัข
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'impossible' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0410]
   เป็นไปได้
   อาจเป็นไปได้
   เป็นไปไม่ได้
   แน่นอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'interesting' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0433]
   น่าสนใจ
   ความล่าช้า
   เบื่อหน่าย
   อ่อนไหว
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'pink' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0456]
   สีชมพู
   สีขาว
   สีเขียว
   สีแดง
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'flower shop' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0479]
   ร้านดอกไม้
   ร้านขายอาหาร
   ร้านขายยา
   ร้ายขายของชำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'paid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0502]
   รับ
   เบิก
   จ่าย
   ให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'taste' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0525]
   กิน
   นอน
   ชิม
   ดื่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'papaya' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0548]
   มะนาว
   มะละกอ
   สับปะรด
   มะปราง
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'kitchen-garden' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0571]
   ครัว
   สวนครัว
   อาหาร
   แม่ครัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'letter-box' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0594]
   จดหมาย
   ตู้ไปรษณีย์
   ซองจดหมาย
   ตำรวจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'milk' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0617]
   น้ำ
   หมู
   ข้าว
   นม
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'sack' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0640]
   ถุง
   กระดาษ
   ซอง
   ก้อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'madame' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0663]
   คุณท่าน
   คุณนาย
   นางฟ้า
   เจ้าหญิง
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'science' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0686]
   คณิตศาสตร์
   ภาษาไทย
   วิทยาศาสตร์
   สังคม
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. จังหวัดลำปางอยู่ทางทิศใดของประเทศไทย [e0010]
   South
   East
   West
   North
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. 'has not' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0033]
   has't
   has not
   hasn't
   has'not
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'เล็บ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0056]
   ear
   eye
   leg
   nail
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'afraid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0079]
   กลัว
   เฉย
   ไม่ยอมรับ
   ยอมรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'bay' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0102]
   อ่าว
   แม่น้ำ
   ลำคลอง
   มหาสมุทร
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'bill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0125]
   ใบเสร็จ
   กระดาษ
   หนังสือ
   สมุด
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'break fast' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0148]
   อาหารว่าง
   อาหารหวาน
   อาหารเช้า
   อาหารคาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'cabman' ตรงกับภาษาในข้อใด [e0171]
   คนขับรถ
   วิทยุ
   แก้ว
   โทรศัพท์
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'chicken' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0194]
   แม่ไก่
   ไก่ตัวผู้
   ไก่ตัวเมีย
   ลูกไก่
   ผิดทุกตัวเลือก