ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'mangosteen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0488]
   มังคุด
   ลำใย
   ลิ้นจี่
   มะนาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'drawer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0509]
   ตู้
   เตียง
   ลิ้นชัก
   พัดลม
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'hard' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0530]
   อ่อน
   กระด้าง
   แข็ง
   เย็น
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'rambeh' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0551]
   มะม่วง
   มะไฟ
   เงาะ
   องุ่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'kite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0572]
   จรวด
   ว่าว
   เครื่องบิน
   เรือรบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'letter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0593]
   จดหมาย
   ข้อความ
   บทความ
   ซองจดหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'member' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0614]
   ลูกน้อง
   ลูกพี่
   สมาชิก
   พี่น้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'year' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0635]
   เดือน
   ปี
   วัน
   สัปดาห์
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'salver' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0656]
   ถาด
   มีด
   ช้อน
   กรรไกร
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'scamp' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0677]
   คนดี
   คนน่ารัก
   คนขี้โกง
   คนแก่
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'select' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0698]
   เลือก
   ไม่เลือก
   โดด
   ขว้าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'ลำคลอง' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0020]
   Canal
   Sea
   Ocean
   River
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'ผม' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0041]
   eye
   head
   face
   hair
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'abroad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0062]
   ต่างประเทศ
   ในประเทศ
   ในจังหวัด
   ต่างบ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'again' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0083]
   เริ่มใหม่
   ยกเลิก
   ยุ่งยาก
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'beacon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0104]
   ไฟเขียว
   สัญญาณ
   ไฟเหลือง
   ไฟแดง
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'bill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0125]
   ใบเสร็จ
   กระดาษ
   หนังสือ
   สมุด
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'brave' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0146]
   อ่อนแอ
   สมบูรณ์
   กล้าหาญ
   แข็งแรง
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'calender' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0167]
   ปฏิทิน
   เครื่องคิดเลข
   เครื่องจักร
   การคำนวณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'celebrate' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0188]
   ครบรอบ
   ฉลอง
   สิ้นสุด
   ปลายทาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'concept' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0209]
   ความทรงจำ
   ความจำ
   ความคิด
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'dew' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0230]
   น้ำฝน
   น้ำตก
   น้ำค้าง
   น้ำประปก
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'easy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0251]
   ยาก
   ง่าย
   พอดี
   ปานกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'family' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0272]
   ชนบท
   ชานเมือง
   ครอบครัว
   พี่น้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'fog' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0293]
   ควัน
   หมอก
   อากาศ
   ลมพิษ
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'fur' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0314]
   นก
   ขนสัตว์
   เม่น
   กระต่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'glove' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0335]
   ถุงเท้า
   ถุงกระดาษ
   ถุงพลาสติก
   ถุงมือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'grateful' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0356]
   อกตัญญู
   ทรยศ
   ปรปักษ์
   กตัญญู
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'holder' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0377]
   ผู้ถือ
   ผู้แนะนำ
   ผู้กล่าวตาม
   ผู้กระทำผิด
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'hunter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0398]
   ตำรวจ
   นายพราน
   คนป่า
   ชาวบ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก