ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'bedroom' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0110]
   ห้องนอน
   ห้องน้ำ
   ห้องอาหาร
   ห้องนั่งเล่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'believe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0118]
   หลงไหล
   เชื่อถือ
   ยอมรับ
   รับไว้
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'billion' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0126]
   หมื่นล้าน
   แสนล้าน
   พันล้าน
   หนึ่งล้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'block' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0134]
   ป้องกัน
   อัน
   ชิ้น
   คู่
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'boot' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0142]
   ถุงเท้า
   รองเท้า
   กระเป๋า
   กางเกง
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'bite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0150]
   กัด
   กลืน
   ขับ
   งอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'but' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0158]
   แม้
   ซึ่ง
   ถ้า
   แต่
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'calculator' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0166]
   เครื่องคำนวณ
   เครื่องจักร
   ตัวเลข
   การคำนวณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'camera' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0174]
   กล้องถ่ายรูป
   กล่องข้าว
   กล้องโทรทัศน์
   กล้องดูดาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'cascade' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0182]
   น้ำพุ่ง
   แม่น้ำ
   น้ำตก
   ลำคลอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'certify' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0190]
   ต้อนรับ
   ยินดี
   รับรอง
   ประกาศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'circus' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0198]
   ละครเวที
   ละครพื้นเมือง
   ละครเพื่อชีวิต
   ละครสัตว์
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'collect' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0206]
   รักษา
   ป้องกัน
   เก็บรวบรวม
   ฝากไว้
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'corner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0214]
   ทาง
   มุม
   ช่อง
   แถว
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'darling' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0222]
   เพื่อน
   คนสนิท
   คนรัก
   ตัวสำรอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'dew' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0230]
   น้ำฝน
   น้ำตก
   น้ำค้าง
   น้ำประปก
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'doll' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0238]
   สุนัข
   แมว
   ตุ๊กตา
   สัตว์ตัวเล็ก
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'development' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0246]
   การช่วยเหลือ
   การร่วมมือ
   การพัฒนา
   การสะสม
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'employ' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0254]
   จ้าง
   ให้
   ขอยืม
   ยกให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'ever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0262]
   ไม่เคย
   ไม่พอ
   เคย
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'fairy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0270]
   นางฟ้า
   เทวดา
   เทพบุตร
   เทพธิดา
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'felling' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0278]
   ความคิด
   ความฝัน
   ความรู้สึก
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'flesh' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0286]
   เนื้อ
   อาหารว่าง
   อาหารคาว
   ผลไม้
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'foot' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0294]
   แขน
   เท้า
   ขา
   มือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'fox' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0302]
   หมูป่า
   สุนัขจิ้งจอง
   หมีป่า
   ช้างน้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'frying-pan' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0310]
   หม้อ
   กะทะ
   เตา
   มีด
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'gap' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0318]
   ช่องแคบ
   ช่องว่าง
   ช่องทาง
   เส้นทาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'girl guide' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0326]
   เนตรนารี
   ลูกเสือ
   ทหาร
   ตำรวจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'globe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0334]
   ลูกบอล
   ลูกปิงปอง
   ลูกบาส
   ลูกโลก
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'normal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0342]
   ค่อนข้างปกติ
   ดีมาก
   ปานกลาง
   ค่อนข้างดี
   ผิดทุกตัวเลือก