ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'command' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0208]
คำพูด
คำกล่าว
คำสั่ง
คำปราศรัย
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'describe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0229]
บรรยาย
กล่าวแสดงความยินดี
พรรณนา
ปราศรัย
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'east' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0250]
ทิศใต้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'fame' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0271]
เกียรติยศ
ชื่อเสียง
รางวัล
ชนะเลิศ
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'food' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0292]
เครื่องดื่ม
อาหาร
ผลไม้
น้ำแข็ง
ผิดทุกตัวเลือก

6. คำว่า 'funny' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0313]
สนุข
น่าขัน
เศร้า
ไม่สบายใจ
ผิดทุกตัวเลือก

7. คำว่า 'globe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0334]
ลูกบอล
ลูกปิงปอง
ลูกบาส
ลูกโลก
ผิดทุกตัวเลือก

8. คำว่า 'grass' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0355]
ต้นไม้
ป่าไม้
ดอกไม้
หญ้า
ผิดทุกตัวเลือก

9. คำว่า 'pig' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0376]
วัว
ควาย
หมู
สุนัข
ผิดทุกตัวเลือก

10. คำว่า 'hungry' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0397]
ต้องการ
อยากได้
หิว
กระหาย
ผิดทุกตัวเลือก

11. คำว่า 'imcomplete' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0418]
สมบูรณ์
บริบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
เกือบดี
ผิดทุกตัวเลือก

12. คำว่า 'Japanese' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0439]
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ผิดทุกตัวเลือก

13. คำว่า 'dark brown' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0460]
สีน้ำตาลอ่อน
สีน้ำตาลเข้ม
สีแดง
สีขาว
ผิดทุกตัวเลือก

14. คำว่า 'ministry' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0481]
วัง
ตำหนัก
บ้าน
กระทรวง
ผิดทุกตัวเลือก

15. คำว่า 'paid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0502]
รับ
เบิก
จ่าย
ให้
ผิดทุกตัวเลือก

16. คำว่า 'ache' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0523]
เจ็บปวด
สบาย
สะดวก
มักง่าย
ผิดทุกตัวเลือก

17. คำว่า 'mango' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0544]
มะพร้าว
มะม่วง
ลางสาด
ลูกพลับ
ผิดทุกตัวเลือก

18. คำว่า 'aunt' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0565]
ป้า
น้า
"ลุง, อา"
"ป้า, อา"
ผิดทุกตัวเลือก

19. คำว่า 'lazy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0586]
ขยัน
สม่ำเสมอ
ขี้เกียจ
ประจำ
ผิดทุกตัวเลือก

20. คำว่า 'manner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0607]
ลักษณะ
คำพูด
การเขียน
การฟัง
ผิดทุกตัวเลือก

21. คำว่า 'often' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0628]
ปกติ
เช้า
บ่อย
สาย
ผิดทุกตัวเลือก

22. คำว่า 'salary' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0649]
เงินเดือน
รายการ
รายจ่าย
รายละเอียด
ผิดทุกตัวเลือก

23. คำว่า 'sausage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0670]
ขนม
ไส้กรอก
น้ำดื่ม
ผลไม้
ผิดทุกตัวเลือก

24. คำว่า 'scrum' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0691]
การฟัง
การพูด
การต่อสู้
การยอมรับ
ผิดทุกตัวเลือก

25. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ของวันใน 1 สัปดาห์ [e0013]
Monday
Holiday
Wednesday
Friday
ผิดทุกตัวเลือก

26. คำว่า 'absent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0034]
หนี้
ขาด
หยุด
เงียบ
ผิดทุกตัวเลือก

27. คำว่า 'หัวใจ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0055]
eye
nail
neck
heart
ผิดทุกตัวเลือก

28. คำว่า 'affect' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0076]
ผลกระทบ
ผลลัพธ์
ผลดี
ผลเสีย
ผิดทุกตัวเลือก

29. คำว่า 'bad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0097]
ถูก
ผิด
เกือบดี
ค่อนข้างดี
ผิดทุกตัวเลือก

30. คำว่า 'believe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0118]
หลงไหล
เชื่อถือ
ยอมรับ
รับไว้
ผิดทุกตัวเลือก