ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'horseman' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0385]
   คนนั่งช้าง
   คนสั่งทาง
   คนขี่ม้า
   ขี่ม้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'ice' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0401]
   อากาศเย็น
   น้ำแข็ง
   ไอศกรีม
   น้ำเย็น
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'income' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0417]
   ผลประโยชน์
   เงินเดือน
   รายได้
   เงินปันผล
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'interesting' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0433]
   น่าสนใจ
   ความล่าช้า
   เบื่อหน่าย
   อ่อนไหว
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'necktie' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0449]
   เสื้อ
   กางเกง
   เข็มขัด
   เนคไท
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'body' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0465]
   ร่างกาย
   ศีรษะ
   หน้าผาก
   ตา
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'ministry' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0481]
   วัง
   ตำหนัก
   บ้าน
   กระทรวง
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'meal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0497]
   เนื้อหมู
   เนื้อสัตว์
   มื้ออาหาร
   อาหารเช้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'bitter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0513]
   หวาน
   จืด
   ขม
   จาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'soft' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0529]
   แข็ง
   เงียบ
   อ่อนนุ่ม
   กระด้าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'water melon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0545]
   มะนาว
   แตงโม
   แตงโม
   ส้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'father-in-law' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0561]
   แม่ยาย
   พ่อตา
   ลูกเขย
   ลูกสะใภ้
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'lamb' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0577]
   ลูกหมี
   ลูกแกะ
   ลูกแพะ
   ลูกวัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'letter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0593]
   จดหมาย
   ข้อความ
   บทความ
   ซองจดหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'mark' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0609]
   การกระทำ
   เครื่องหมาย
   สมุด
   เครื่องคิดเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'news' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0625]
   ข่าว
   หนังสือพิมพ์
   ใหม่
   เก่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'sad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0641]
   เศร้า
   ดีใจ
   มีความสุข
   สดชื่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'sample' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0657]
   ตัวอย่าง
   โจทย์
   วิธีคิด
   การแสดงผลลัพธ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'savory' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0673]
   อาหารเผ็ด
   อาหารคาว
   อาหารร้อน
   อาหารหวาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'scrap' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0689]
   อัน
   คู่
   ชิ้น
   ตู้
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ข้อใดต่อไปนี้ อ่านว่า 'วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง' [e0006]
   One day has 24 hours
   One Hour has 60 minutes
   One minute has 60 seconds
   Day one has 24 hours
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. เครื่องหมายอะไร ที่ใส่ท้ายประโยคบอกเล่าและใส่หลังคำย่อ [e0022]
   Question Mark (?)
   Full stop (.)
   Exclamation Mark (!)
   "Comma (,)"
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'ปาก' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0038]
   face
   mouth
   nose
   head
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'คาง' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0054]
   nail
   chin
   heart
   neck
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'address' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0070]
   ที่อยู่
   บ้าน
   อำเภอ
   ตำบล
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'agree' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0086]
   ไม่ตกลง
   ไม่พอใจ
   พอใจ
   ตกลง
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'bay' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0102]
   อ่าว
   แม่น้ำ
   ลำคลอง
   มหาสมุทร
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'believe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0118]
   หลงไหล
   เชื่อถือ
   ยอมรับ
   รับไว้
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'block' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0134]
   ป้องกัน
   อัน
   ชิ้น
   คู่
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'bite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0150]
   กัด
   กลืน
   ขับ
   งอ
   ผิดทุกตัวเลือก