ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'famous' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0345]
   มีชื่อน่ารัก
   มีชื่อเพราะ
   มีเกียรติยศ
   มีชื่อเสียง
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'gun' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0366]
   มีด
   ตะปู
   ฆ้อน
   ปืน
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'hotdog' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0387]
   ไส้กรอก
   สุนัข
   อาหารเผ็ด
   อาหารสุนัข
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'importance' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0408]
   ความต้องการ
   สิ่งที่จำเป็น
   ความสำคัญ
   สาระสำคัญ
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'intelligence' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0429]
   โง่
   ฉลาด
   เกือบเก่ง
   ปานกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'sock' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0450]
   ถุงเท้า
   รองเท้า
   กางเกง
   กระเป๋า
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'knee' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0471]
   ขา
   หัวเข่า
   ข้อเท้า
   เท้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'hill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0492]
   บ้าน
   สะพาน
   เนินเขาเตี้ย ๆ
   ภูเขาสูง ๆ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'bitter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0513]
   หวาน
   จืด
   ขม
   จาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'daughter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0534]
   หลานสาว
   พี่สาว
   ลูกสาว
   น้าสาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'thunder' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0555]
   ฟ้าแลบ
   ลม
   ฟ้าร้อง
   ดิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'lake' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0576]
   แม่น้ำ
   ทะเลสาบ
   มหาสมุทร
   คลอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'listen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0597]
   พูด
   ฟัง
   อ่าน
   เขียน
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'mob' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0618]
   การต่อต้าน
   การทำลาย
   ฝูงชน
   การฆ่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'sachet' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0639]
   บุหงา
   ดอกไม้
   กุหลาบ
   ใบไม้
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'sang' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0660]
   บอก
   ร้อง
   กล่าว
   คุย
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'scent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0681]
   เสื้อผ้า
   ลิป
   น้ำหอม
   หวี
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ตัวเลข [e0003]
   Twelve
   Twenty
   Thirty
   Ant
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. เครื่องหมายอะไร ใส่ระหว่างประโยคคั่นคำ คั่นข้อความไว้เป็นตอน [e0024]
   Full stop (.)
   "Comma (,)"
   Question Mark (?)
   Exclamation Mark (!)
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'แขน' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0045]
   arm
   hair
   tooth
   hand
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'active' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0066]
   ช้า
   ว่องไว
   ปานกลาง
   ไม่ว่องไว
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'air' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0087]
   ลม
   ฝน
   อากาศ
   ท้องฟ้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'beautiful' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0108]
   สวย
   ดีมาก
   เยี่ยมที่สุด
   ดีที่สุด
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'birth place' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0129]
   สถานที่เกิด
   สถานที่อยู่
   สถานะ
   สถานภาพ
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'bite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0150]
   กัด
   กลืน
   ขับ
   งอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'cabman' ตรงกับภาษาในข้อใด [e0171]
   คนขับรถ
   วิทยุ
   แก้ว
   โทรศัพท์
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'chance' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0192]
   โอกาส
   บังเอิญ
   อาศัย
   ผักผ่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'corn' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0213]
   ข้าวหุง
   ข้าวเปลือก
   ข้าวโพด
   ข้าวเหนียว
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'digital' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0234]
   ตัวหนังสือ
   ตัวอักษร
   ตัวเลข
   ทุกหมดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'enough' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0255]
   เกินไป
   เยอะมาก
   พอดี
   ส่วนเกิน
   ผิดทุกตัวเลือก