ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'kitchen-garden' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0571]
   ครัว
   สวนครัว
   อาหาร
   แม่ครัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'letter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0593]
   จดหมาย
   ข้อความ
   บทความ
   ซองจดหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'memory' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0615]
   ความคิด
   ความจำ
   ความรู้สึก
   ความสามารถ
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'zebra' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0637]
   ม้า
   ม้าลาย
   เสือ
   เสือดาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'sandy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0659]
   หิน
   ทราย
   ดิน
   น้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'scent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0681]
   เสื้อผ้า
   ลิป
   น้ำหอม
   หวี
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ตัวเลข [e0004]
   Seven up
   One hundred
   One million
   One thousand
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. 'I am' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0026]
   l'am
   I'm
   I am
   am l
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'ขา' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0048]
   hards
   neck
   hand
   leg
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'address' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0070]
   ที่อยู่
   บ้าน
   อำเภอ
   ตำบล
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'almanac' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0092]
   ปฏิเสธ
   ปฏิรูป
   ปฎิทิน
   ปฏิบัติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'beg' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0114]
   ขอร้อง
   ยินดี
   เสียใจ
   ต้อนรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'blouse' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0136]
   เสื้อสตรี
   เสื้อกันหนาว
   เสื้อกันฝน
   เสื้อบุรุษ
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'but' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0158]
   แม้
   ซึ่ง
   ถ้า
   แต่
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'coat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0180]
   ผ้า
   กางเกง
   เสื้อ
   กระโปร่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'club' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0202]
   สโมสร
   กลุ่ม
   หมู่
   พวก
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'dead' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0224]
   ปลอดภัย
   มีอันตราย
   เสียชีวิต
   มีชีวิตอยู่
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'development' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0246]
   การช่วยเหลือ
   การร่วมมือ
   การพัฒนา
   การสะสม
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'express' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0268]
   แสดง
   บอก
   ด่วน
   ทุกหมดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'flower garden' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0290]
   ดอกไม้
   ดอกกุหลาบ
   สวนดอกไม้
   สวนผลไม้
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'function' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0312]
   การคำนวณ
   การกระทำ
   การปฏิบัติ
   การคิดเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'globe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0334]
   ลูกบอล
   ลูกปิงปอง
   ลูกบาส
   ลูกโลก
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'grateful' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0356]
   อกตัญญู
   ทรยศ
   ปรปักษ์
   กตัญญู
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'home' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0378]
   โรงเรียน
   โรงแรม
   บ้าน
   ห้องแถว
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'hut' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0400]
   บ้าน
   ตึก
   กระท่อม
   โรงเรือน
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'inform' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0422]
   พูด
   คุย
   บอก
   แสดง
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'hat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0444]
   เสื้อนอก
   หมวก
   กางเกง
   เน็คไท
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'lip' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0466]
   ปาก
   ริมฝีปาก
   คาง
   แก้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'mangosteen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0488]
   มังคุด
   ลำใย
   ลิ้นจี่
   มะนาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'manager' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0510]
   ประธาน
   เลขานุการ
   ผู้จัดการ
   พนักงานขาย
   ผิดทุกตัวเลือก