ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'sapphire' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0666]
   เพชร
   นิล
   มรกต
   ทอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'schedule' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0682]
   ช่อง
   แถว
   รายการ
   แผ่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'select' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0698]
   เลือก
   ไม่เลือก
   โดด
   ขว้าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. เดือนใดต่อไปนี้ มีวันแค่ 28 หรือ 29 วันเท่านั้น [e0015]
   January
   February
   November
   December
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. 'They are' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0031]
   they'are
   Ary they
   They are
   They're
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'นิ้วมือ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0047]
   neck
   finger
   hand
   hair
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'achieve' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0063]
   ทำให้สำเร็จ
   ยอม
   ไม่สำเร็จ
   ไม่เรียบร้อย
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'afraid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0079]
   กลัว
   เฉย
   ไม่ยอมรับ
   ยอมรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'baby' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0095]
   เด็ก
   ผู้ใหญ่
   คนชรา
   ผู้ชาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'bed time' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0111]
   เวลากิน
   เวลาเที่ยว
   เวลาทำงาน
   เวลานอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'bird' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0127]
   แมว
   นก
   สุนัข
   กระต่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'boss' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0143]
   ลูกน้อง
   หัวหน้า
   รองหัวหน้า
   กรรมการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'butterfly' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0159]
   กระต่าย
   เสือ
   หมี
   ผีเสื้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'cancel' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0175]
   ยกเลิก
   บอกกล่าว
   ยอมรับ
   ไม่ยกเลิก
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'chair' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0191]
   เก้าอี้
   โต๊ะ
   หน้าต่าง
   ประตู
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'colour' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0207]
   กระป๋องสี
   สีน้ำมัน
   สี
   สีเทียน
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'date' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0223]
   เดือน
   วันเกิด
   วันที่
   ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'door' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0239]
   หน้าต่าง
   หลังคา
   ประตู
   บันได
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'enough' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0255]
   เกินไป
   เยอะมาก
   พอดี
   ส่วนเกิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'fame' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0271]
   เกียรติยศ
   ชื่อเสียง
   รางวัล
   ชนะเลิศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'flood' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0287]
   น้ำท่วม
   น้ำแข็ง
   น้ำดื่ม
   น้ำเย็น
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'free' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0303]
   มีความสุข
   อิสระ
   มีความทุกข์
   ไม่อิสระ
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'garden' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0319]
   ที่พัก
   สวน
   ป่า
   ที่พัก
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'glove' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0335]
   ถุงเท้า
   ถุงกระดาษ
   ถุงพลาสติก
   ถุงมือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'grand-daughter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0351]
   หลานป้า
   หลานชาย
   หลานลุง
   หลานสาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'habit' ่ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0367]
   จิตใจ
   ร่างกาย
   นิสัย
   ความรู้สึก
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'hopeless' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0383]
   เลิกคิด
   สนใจ
   หมดหวัง
   ความหวัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'husband' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0399]
   ภรรยา
   ลูกสาว
   สามี
   ลูกชาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'inch' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0415]
   เซ็นต์
   นิ้ว
   กิโลเมตร
   กรัม
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'inter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0431]
   ปลูก
   ขัง
   ฝากไว้
   ฝัง
   ผิดทุกตัวเลือก