ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'หน้าอก' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0051]
   chin
   neck
   tongue
   chest
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'aerodrome' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0075]
   สนามบิน
   สถานีรถไฟ
   สนามวิ่ง
   สถาพยาบาล
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'bat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0099]
   ช้าง
   สิงโต
   ค้างคาว
   เสือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'besom' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0123]
   ไม้กวาด
   ถังขยะ
   ถังน้ำ
   ขันน้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'bread' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0147]
   ขนมเค้ก
   ขนมหวาน
   ขนมปัง
   ลูกกวาด
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'cabman' ตรงกับภาษาในข้อใด [e0171]
   คนขับรถ
   วิทยุ
   แก้ว
   โทรศัพท์
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'child' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0195]
   ผู้ใหญ่
   วัยรุ่น
   เด็กทารก
   คนชรา
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'daily' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0219]
   บางวัน
   บางช่วง
   ประจำวัน
   เกือบทุกวัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'drink' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0243]
   กิน
   พูด
   ดื่ม
   ฟัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'exchange' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0267]
   เปลี่ยนแปลง
   แลกเปลี่ยน
   โยกย้าย
   ปรับปรุง
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'fly' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0291]
   เดิน
   วิ่ง
   บิน
   ทาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'future' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0315]
   ปัจจุบัน
   อนาคต
   ข้างหน้า
   อดีต
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'gold' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0339]
   เงิน
   ทองคำ
   ทองเหลือ
   ทองแดง
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'guest' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0363]
   ญาติผู้ใหญ่
   พี่น้อง
   ชาวบ้าน
   แขก
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'hotdog' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0387]
   ไส้กรอก
   สุนัข
   อาหารเผ็ด
   อาหารสุนัข
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'impress' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0411]
   จริงใจ
   ยินดี
   ประทับใจ
   ยอมรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'invent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0435]
   สร้างสรร
   ประดิษฐ์
   ผลิต
   จำหน่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'crimson red' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0459]
   สีแดง
   สีแดงเลือดหมู
   สีน้ำตาล
   สีส้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'company' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0483]
   บ้าน
   บริษัท
   ร้าน
   วัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'own' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0507]
   เป็นพี่น้อง
   เป็นญาติ
   เป็นเจ้าของ
   เป็นเจ้าหน้าที่
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'husband' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0531]
   ภรรยา
   พ่อ
   สามี
   แม่
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'thunder' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0555]
   ฟ้าแลบ
   ลม
   ฟ้าร้อง
   ดิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'landscape' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0579]
   บรรยากาศ
   ทิวทัศน์
   ความสุข
   ความสบาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'loyal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0603]
   ซื่อสัตย์
   คดกง
   หักหลัง
   กตัญญู
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'nurse' ตรงกับภาษาไทยในข้อ [e0627]
   หมอ
   แพทย์
   พยาบาล
   คนไข้
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'salt' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0651]
   เค็ม
   ่จืด
   จาง
   เข้มข้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'scab' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0675]
   โรคตับ
   โรคผิวหนัง
   โรคหัวใจ
   โรคหอบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'save' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0699]
   ปลอดภัย
   ลงโทษ
   ตักเตือน
   ความสุข
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. เครื่องหมายอะไร ใส่ระหว่างประโยคคั่นคำ คั่นข้อความไว้เป็นตอน [e0024]
   Full stop (.)
   "Comma (,)"
   Question Mark (?)
   Exclamation Mark (!)
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'ขา' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0048]
   hards
   neck
   hand
   leg
   ผิดทุกตัวเลือก