ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. จากตัวเลือกต่อไปนี้ อะไรที่ใหญ่ที่สุด [e0021]
   Ocean
   Sea
   River
   Canal
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. 'They are' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0031]
   they'are
   Ary they
   They are
   They're
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'ผม' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0041]
   eye
   head
   face
   hair
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'หน้าอก' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0051]
   chin
   neck
   tongue
   chest
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'above' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0061]
   ข้างล่าง
   ตะวันออก
   เหนือ
   ใต้
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'admit' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0071]
   ยอมรับ
   ไม่ยอมรับ
   ยกให้
   เพิ่มเติ่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'afternoon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0081]
   เวลาเช้า
   เวลาบ่าย
   เวลาเย็น
   เวลาทำงาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'allow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0091]
   ยอมให้
   ปฏิเสธ
   ไม่ยอม
   ยกให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'bathroom' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0101]
   ห้องอาหาร
   ห้องนอน
   ห้องนั่งเล่น
   ห้องอาบน้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'bed time' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0111]
   เวลากิน
   เวลาเที่ยว
   เวลาทำงาน
   เวลานอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'beneath' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0121]
   ข้างหลัง
   ข้างบน
   ข้างใต้
   ข้าง ๆ
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'bike' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0131]
   จักรยานยนต์
   จักรยานสองล้อ
   มอเตอร์ไซค์
   รถไฟ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'bonus' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0141]
   เงินลด
   เงินเพิ่มพิเศษ
   เงินภาษี
   เงินเดือน
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'brother' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0151]
   พี่สาว
   น้องสาว
   พี่ชายน้องชาย
   พี่น้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'cabbage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0161]
   ผักกะหล่ำ
   ผักกาด
   ผักชี
   ผักบุ้ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'cabman' ตรงกับภาษาในข้อใด [e0171]
   คนขับรถ
   วิทยุ
   แก้ว
   โทรศัพท์
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'carve' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0181]
   ติด
   ออก
   แกะสลัก
   เข้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'chair' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0191]
   เก้าอี้
   โต๊ะ
   หน้าต่าง
   ประตู
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'clever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0201]
   โง่
   ฉลาด
   ปานกลาง
   เก่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'constant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0211]
   ค่ายืดยุ่น
   ค่าแปรปรวน
   ค่าคงที่
   ค่าสมมติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'danger' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0221]
   ปลอดภัย
   ไม่สะดวก
   อันตราย
   สะดวก
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'design' ตรงกับภษาไทยในข้อใด [e0231]
   ความสมหวัง
   ความขยัน
   การออกแบบ
   ความคิด
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'dozen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0241]
   กลุ่ม
   หมู่
   โหล
   อัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'easy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0251]
   ยาก
   ง่าย
   พอดี
   ปานกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'evening' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0261]
   ตอนเช้า
   ตอนกลาง
   ตอนเย็น
   ตอนค่ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'fame' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0271]
   เกียรติยศ
   ชื่อเสียง
   รางวัล
   ชนะเลิศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'fire' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0281]
   น้ำ
   ดิน
   ไฟ
   อากาศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'fly' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0291]
   เดิน
   วิ่ง
   บิน
   ทาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'formula' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0301]
   ตัวเลข
   สูตร
   การคำนวณ
   วิธีทำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'fund' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0311]
   เงิน
   ทุน
   เจ้าของ
   ที่ดิน
   ผิดทุกตัวเลือก