ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'คาง' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0054]
   nail
   chin
   heart
   neck
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'aerodrome' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0075]
   สนามบิน
   สถานีรถไฟ
   สนามวิ่ง
   สถาพยาบาล
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'back' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0096]
   ข้างหลัง
   ข้าง ๆ
   ข้างหน้า
   ข้างบน
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'behave' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0117]
   ปฎิบัติ
   ประพฤติ
   ประโยค
   ประโยชน์
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'boat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0138]
   เรือ
   รถยนต์
   เครื่องบิน
   รถไฟ
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'butterfly' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0159]
   กระต่าย
   เสือ
   หมี
   ผีเสื้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'coat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0180]
   ผ้า
   กางเกง
   เสื้อ
   กระโปร่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'clever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0201]
   โง่
   ฉลาด
   ปานกลาง
   เก่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'darling' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0222]
   เพื่อน
   คนสนิท
   คนรัก
   ตัวสำรอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'drink' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0243]
   กิน
   พูด
   ดื่ม
   ฟัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'everybody' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0264]
   ทุกครั้ง
   ทุกคราว
   ทุกคน
   ทุกสิ่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'fish' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0285]
   ปู
   ปลา
   เตา
   ม้าน้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'friendship' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0306]
   เพื่อน
   พี่น้อง
   มิตรภาพ
   ญาติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'edit' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0327]
   คัดลอก
   ทำลาย
   แก้ไข
   ตรวจสอบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'governor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0348]
   รัฐบาล
   ประชาชน
   นายก
   ผู้ว่าราชการจังหวัด
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'hair-oil' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0369]
   โลชั่น
   ครีมใส่หน้า
   น้ำมันใส่ผม
   แป้ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'housekeeper' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0390]
   แม่ลูกอ่อน
   ผู้ดูแลบ้าน
   บ้านเรือน
   บ้านพัก
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'impress' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0411]
   จริงใจ
   ยินดี
   ประทับใจ
   ยอมรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'interest' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0432]
   ความคิด
   ความสนใจ
   ความฝัน
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'yellow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0453]
   สีเหลือง
   สีขาว
   สีแดง
   สีชมพู
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'police station' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0474]
   สถานฑูต
   สถานีตำรวจ
   สถานีรถไฟ
   สำนักงานไปรษณีย์
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'sugar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0495]
   เกลือ
   สบู่
   น้ำตาล
   ยาสีฟัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'tie' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0516]
   ติด
   ประดับ
   ผูก
   พัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'cassava' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0537]
   มะเฟือง
   มะม่วงหิมพาน
   มะพร้าว
   มันสัมปะหลัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'nephew' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0558]
   หลานสาว
   หลานอา
   หลานชาย
   ลูกชาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'landscape' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0579]
   บรรยากาศ
   ทิวทัศน์
   ความสุข
   ความสบาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'long' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0600]
   สั้น
   ยาว
   ปานกลาง
   เล็ก
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'moon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0621]
   พระจันทร์
   พระอาทิตย์
   ดาว
   ท้องฟ้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'safe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0642]
   ปลอดภัย
   มีอันตราย
   มีภัย
   ป้องกัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'madame' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0663]
   คุณท่าน
   คุณนาย
   นางฟ้า
   เจ้าหญิง
   ผิดทุกตัวเลือก