ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'integer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0427]
   กระดาษ
   จุดทศนิยม
   จำนวนเต็ม
   เศษส่วน
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'kangaroo' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0441]
   เสือ
   หมี
   จิงโจ้
   ไดโนเสาร์
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'purple' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0455]
   สีม่วง
   สีดำ
   สีขาว
   สีแดง
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'elbow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0469]
   ข้อมือ
   ข้อศอก
   ข้อแขน
   ข้อเท้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'company' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0483]
   บ้าน
   บริษัท
   ร้าน
   วัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'meal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0497]
   เนื้อหมู
   เนื้อสัตว์
   มื้ออาหาร
   อาหารเช้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'robber' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0511]
   ผู้ช่วยเหลือ
   ผู้จัดการ
   ผู้ร้าย
   ผู้บุกรุก
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'taste' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0525]
   กิน
   นอน
   ชิม
   ดื่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'corn' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0539]
   มะพร้าว
   ข้าวโพด
   ทุเรียน
   ส้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'taro' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0553]
   มะเฟือง
   มะนาว
   เผือก
   กล้วย
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'kin' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0567]
   พี่น้อง
   ญาติ
   พ่อแม่
   ปูย่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'large' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0581]
   เล็ก
   ปานกลาง
   น้อย
   ใหญ่โต
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'level' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0595]
   น้ำ
   ระดับ
   ชนิด
   ชิ้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'mark' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0609]
   การกระทำ
   เครื่องหมาย
   สมุด
   เครื่องคิดเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'natural' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0623]
   ธรรมดา
   เรื่องปกติ
   บรรยกาศ
   ธรรมชาติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'zebra' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0637]
   ม้า
   ม้าลาย
   เสือ
   เสือดาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'salt' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0651]
   เค็ม
   ่จืด
   จาง
   เข้มข้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'sapid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0665]
   เค็ม
   รสอร่อย
   เปรี้ยว
   จืด
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'scatter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0679]
   เรียบร้อย
   สะดวก
   กระจัดกระจาย
   สบาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'see' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0693]
   คิด
   ได้ฟัง
   เห็น
   ได้ยิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ข้อใดต่อไปนี้ อ่านว่า '1 นาที มี 60 วินาที' [e0008]
   "One day has 24 hours,"
   "One Hour has 60 minutes,"
   "One minute has 60 seconds,"
   "Minute one has 60 seconds,"
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. เครื่องหมายอะไร ที่ใส่ท้ายประโยคบอกเล่าและใส่หลังคำย่อ [e0022]
   Question Mark (?)
   Full stop (.)
   Exclamation Mark (!)
   "Comma (,)"
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. 'does not' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0036]
   don't
   do not
   does not
   doesn't
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'คอ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0050]
   neck
   chest
   tongue
   mouth
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'acknowledge' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0064]
   ไม่ยอมรับ
   ทำให้สำเร็จ
   ยอมรับ
   เงียบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'all' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0078]
   บางส่วน
   ทั้งหมด
   ทั้งหลาย
   บางอย่าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'almanac' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0092]
   ปฏิเสธ
   ปฏิรูป
   ปฎิทิน
   ปฏิบัติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'beast' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0106]
   สัตว์ในบ้าน
   สัตว์บก
   สัตว์น้ำ
   สัตว์ป่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'below' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0120]
   ข้างล่าง
   ข้างหลัง
   ข้างบน
   ข้างขวา
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'block' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0134]
   ป้องกัน
   อัน
   ชิ้น
   คู่
   ผิดทุกตัวเลือก