ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'electricity' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0501]
   เครื่องเล่นวีดีโอ
   โทรทัศน์
   ไฟฟ้า
   เตารีด
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'fight' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0517]
   ฆ่า
   ถอย
   ต่อสู้
   กระบด
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'ancestor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0533]
   พ่อแม่
   พี่น้อง
   บรรพบุรุษ
   "ตา,ยาย - ปู, ย่า"
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'pine apple' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0549]
   มะปราง
   สับปะรด
   ส้ม
   มันเทศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'aunt' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0565]
   ป้า
   น้า
   "ลุง, อา"
   "ป้า, อา"
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'large' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0581]
   เล็ก
   ปานกลาง
   น้อย
   ใหญ่โต
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'listen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0597]
   พูด
   ฟัง
   อ่าน
   เขียน
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'medicine' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0613]
   อาหาร
   ข้าว
   ยา
   เนื้อหมู
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'oil' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0629]
   น้ำเปล่า
   น้ำปลา
   น้ำมัน
   ครีมทาผิว
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'sage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0645]
   นักปราชญ์
   นักศึกษา
   พยาบาล
   หมอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'sang froid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0661]
   แข็ง
   ความเยือกเย็น
   ร้อนแรง
   อ่อนแอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'scamp' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0677]
   คนดี
   คนน่ารัก
   คนขี้โกง
   คนแก่
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'see' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0693]
   คิด
   ได้ฟัง
   เห็น
   ได้ยิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. จังหวัดลำปางอยู่ทางทิศใดของประเทศไทย [e0010]
   South
   East
   West
   North
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. 'I am' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0026]
   l'am
   I'm
   I am
   am l
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'นัยน์ตา' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0042]
   hair
   ear
   eye
   face
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'abacus' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0058]
   ลูกศร
   ลูกคิด
   ลูกตาล
   เครื่องคิดเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'adviser' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0074]
   คำกล่าว
   ที่ปรึกษา
   คำทักทาย
   คำแนะนำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'alive' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0090]
   เหลืออยู่
   คงอยู่
   ไม่มีชีวิต
   มีชีวิตอยู่
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'beast' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0106]
   สัตว์ในบ้าน
   สัตว์บก
   สัตว์น้ำ
   สัตว์ป่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'best' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0122]
   ดีที่สุด
   เกือบดี
   ใช้ได้
   อ่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'boat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0138]
   เรือ
   รถยนต์
   เครื่องบิน
   รถไฟ
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'buddhism' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0154]
   ศาสนา
   พระเจ้า
   พุทธศาสนา
   พระพุทธเจ้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'cabbage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0170]
   ผักกาด
   ผักบุ้ง
   ผักกะหล่ำ
   ผักขม
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'cause' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0186]
   เหตุการณ์
   เรื่องราว
   สาเหตุ
   ผลลัพธ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'club' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0202]
   สโมสร
   กลุ่ม
   หมู่
   พวก
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'cup' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0218]
   ขวด
   จาน
   ถ้วย
   ช้อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'digital' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0234]
   ตัวหนังสือ
   ตัวอักษร
   ตัวเลข
   ทุกหมดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'east' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0250]
   ทิศใต้
   ทิศเหนือ
   ทิศตะวันออก
   ทิศตะวันตก
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'example' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0266]
   ต้องการ
   ตัวแทน
   ตัวอย่าง
   สมมติ
   ผิดทุกตัวเลือก