ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'landscape' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0579]
บรรยากาศ
ทิวทัศน์
ความสุข
ความสบาย
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'love' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0601]
ความยินดี
ความรัก
ความนิยม
ความสามัคคี
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'natural' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0623]
ธรรมดา
เรื่องปกติ
บรรยกาศ
ธรรมชาติ
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'sage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0645]
นักปราชญ์
นักศึกษา
พยาบาล
หมอ
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'sit' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0667]
ยืน
นั่ง
วิ่ง
เดิน
ผิดทุกตัวเลือก

6. คำว่า 'scrap' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0689]
อัน
คู่
ชิ้น
ตู้
ผิดทุกตัวเลือก

7. ภาคใดของประเทศไทยที่มีอากาศหนาวที่สุด [e0012]
East
South
North
West
ผิดทุกตัวเลือก

8. คำว่า 'absent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0034]
หนี้
ขาด
หยุด
เงียบ
ผิดทุกตัวเลือก

9. คำว่า 'เล็บ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0056]
ear
eye
leg
nail
ผิดทุกตัวเลือก

10. คำว่า 'all' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0078]
บางส่วน
ทั้งหมด
ทั้งหลาย
บางอย่าง
ผิดทุกตัวเลือก

11. คำว่า 'batch' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0100]
ชุด
เดียว
อัน
ชิ้น
ผิดทุกตัวเลือก

12. คำว่า 'best' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0122]
ดีที่สุด
เกือบดี
ใช้ได้
อ่อน
ผิดทุกตัวเลือก

13. คำว่า 'boy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0144]
ผู้สูงอายุ
เด็กชาย
ทารก
เด็กหญิง
ผิดทุกตัวเลือก

14. คำว่า 'calculator' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0166]
เครื่องคำนวณ
เครื่องจักร
ตัวเลข
การคำนวณ
ผิดทุกตัวเลือก

15. คำว่า 'celebrate' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0188]
ครบรอบ
ฉลอง
สิ้นสุด
ปลายทาง
ผิดทุกตัวเลือก

16. คำว่า 'concord' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0210]
ความสงบ
ความเสียใจ
ความรัก
ความก้าวหน้า
ผิดทุกตัวเลือก

17. คำว่า 'dictionary' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0232]
หนังสือ
สมุด
พจนานุกรม
บรรณานุกรม
ผิดทุกตัวเลือก

18. คำว่า 'employ' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0254]
จ้าง
ให้
ขอยืม
ยกให้
ผิดทุกตัวเลือก

19. คำว่า 'father' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0276]
แม่
ยาย
พ่อ
ปู
ผิดทุกตัวเลือก

20. คำว่า 'forefront' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0298]
ข้างหลัง
ข้างหน้า
ข้าง ๆ
ข้างบน
ผิดทุกตัวเลือก

21. คำว่า 'gardener' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0320]
คนทำความสะอาด
คนทำสวน
คนทำอาหาร
คนช่วยงานบ้าน
ผิดทุกตัวเลือก

22. คำว่า 'normal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0342]
ค่อนข้างปกติ
ดีมาก
ปานกลาง
ค่อนข้างดี
ผิดทุกตัวเลือก

23. คำว่า 'guide-book' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0364]
สมุดโน๊ต
หนังสือ
สมุด - หนังสือ
คู่มือเดินทาง
ผิดทุกตัวเลือก

24. คำว่า 'hot' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0386]
หนาว
ร้อน
เย็น
สดชื่น
ผิดทุกตัวเลือก

25. คำว่า 'importance' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0408]
ความต้องการ
สิ่งที่จำเป็น
ความสำคัญ
สาระสำคัญ
ผิดทุกตัวเลือก

26. คำว่า 'intent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0430]
เมื่อย
ตั้งใจ
ฉลาด
เก่ง
ผิดทุกตัวเลือก

27. คำว่า 'white' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0452]
สีแดง
สีขาว
สีเหลือง
สีส้ม
ผิดทุกตัวเลือก

28. คำว่า 'police station' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0474]
สถานฑูต
สถานีตำรวจ
สถานีรถไฟ
สำนักงานไปรษณีย์
ผิดทุกตัวเลือก

29. คำว่า 'meat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0496]
เนื้อหมู
หมู
เนื้อสัตว์
สัตว์เล็ก ๆ
ผิดทุกตัวเลือก

30. คำว่า 'become' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0518]
ก่อนหน้า
สุดท้าย
กลายเป็น
กลับมา
ผิดทุกตัวเลือก