ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'behave' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0117]
   ปฎิบัติ
   ประพฤติ
   ประโยค
   ประโยชน์
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'bland' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0132]
   สุภาพ
   ยาบคาย
   แข็งกระดาด
   ไพเราะ
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'bread' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0147]
   ขนมเค้ก
   ขนมหวาน
   ขนมปัง
   ลูกกวาด
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'cage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0162]
   กรง
   ไม้
   กระท่อม
   บ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'carbin' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0177]
   มีด
   กรรไกร
   ปืน
   ฆ้อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'chance' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0192]
   โอกาส
   บังเอิญ
   อาศัย
   ผักผ่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'colour' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0207]
   กระป๋องสี
   สีน้ำมัน
   สี
   สีเทียน
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'darling' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0222]
   เพื่อน
   คนสนิท
   คนรัก
   ตัวสำรอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'doctor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0237]
   พยาบาล
   ผู้ช่วยพยาบาล
   หมอ
   คนไข้
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'eat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0252]
   กิน
   อ่าน
   เขียน
   พูด
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'exchange' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0267]
   เปลี่ยนแปลง
   แลกเปลี่ยน
   โยกย้าย
   ปรับปรุง
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'fireman' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0282]
   ช่างไฟ
   คนดับเพลิง
   ช่างไม้
   ตำรวจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'for ever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0297]
   สำหรับ
   ตลอดไป
   ทุกอย่าง
   ยาวนาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'function' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0312]
   การคำนวณ
   การกระทำ
   การปฏิบัติ
   การคิดเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'edit' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0327]
   คัดลอก
   ทำลาย
   แก้ไข
   ตรวจสอบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'normal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0342]
   ค่อนข้างปกติ
   ดีมาก
   ปานกลาง
   ค่อนข้างดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'great' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0357]
   เล็กน้อย
   ปานกลาง
   ใหญ่โต
   เบาบาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'hill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0372]
   แม่น้ำ
   ปากถ้ำ
   ภูเขา
   ทะเล
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'hotdog' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0387]
   ไส้กรอก
   สุนัข
   อาหารเผ็ด
   อาหารสุนัข
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'ice-cream' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0402]
   น้ำแข็ง
   ไอศกรีม
   ขนมหวาน
   ลูกกวาด
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'income' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0417]
   ผลประโยชน์
   เงินเดือน
   รายได้
   เงินปันผล
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'interest' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0432]
   ความคิด
   ความสนใจ
   ความฝัน
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'boot' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0447]
   รองเท้าบู๊ท
   กางเกง
   หมวก
   เสื้อนอก
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'bone' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0462]
   ผิวหนัง
   เลือด
   กระดูก
   ร่างกาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'dispensary' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0477]
   ร้านขายยา
   ร้านขายของชำ
   ร้านดอกไม้
   ร้านอาหาร
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'hill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0492]
   บ้าน
   สะพาน
   เนินเขาเตี้ย ๆ
   ภูเขาสูง ๆ
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'own' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0507]
   เป็นพี่น้อง
   เป็นญาติ
   เป็นเจ้าของ
   เป็นเจ้าหน้าที่
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'smell' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0522]
   ดม
   ยิ้ม
   กิน
   นอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'cassava' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0537]
   มะเฟือง
   มะม่วงหิมพาน
   มะพร้าว
   มันสัมปะหลัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'rambutan' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0552]
   ชมพู
   ลำใย
   เงาะ
   กะท้อน
   ผิดทุกตัวเลือก