ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'cause' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0186]
เหตุการณ์
เรื่องราว
สาเหตุ
ผลลัพธ์
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'child' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0195]
ผู้ใหญ่
วัยรุ่น
เด็กทารก
คนชรา
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'coconut' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0204]
มะม่วง
มะพร้าว
มะปราง
มะไฟ
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'corn' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0213]
ข้าวหุง
ข้าวเปลือก
ข้าวโพด
ข้าวเหนียว
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'darling' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0222]
เพื่อน
คนสนิท
คนรัก
ตัวสำรอง
ผิดทุกตัวเลือก

6. คำว่า 'design' ตรงกับภษาไทยในข้อใด [e0231]
ความสมหวัง
ความขยัน
การออกแบบ
ความคิด
ผิดทุกตัวเลือก

7. คำว่า 'down' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0240]
ขึ้น
ซ้าย
ลง
ขวา
ผิดทุกตัวเลือก

8. คำว่า 'early' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0249]
หัวค่ำ
ตอนเย็น
ตอนเช้า
ตอนบ่าย
ผิดทุกตัวเลือก

9. คำว่า 'eraser' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0258]
ปากกา
ไม้บรรทัด
ยางลบ
ดินสอ
ผิดทุกตัวเลือก

10. คำว่า 'exchange' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0267]
เปลี่ยนแปลง
แลกเปลี่ยน
โยกย้าย
ปรับปรุง
ผิดทุกตัวเลือก

11. คำว่า 'father' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0276]
แม่
ยาย
พ่อ
ปู
ผิดทุกตัวเลือก

12. คำว่า 'fish' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0285]
ปู
ปลา
เตา
ม้าน้ำ
ผิดทุกตัวเลือก

13. คำว่า 'foot' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0294]
แขน
เท้า
ขา
มือ
ผิดทุกตัวเลือก

14. คำว่า 'free' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0303]
มีความสุข
อิสระ
มีความทุกข์
ไม่อิสระ
ผิดทุกตัวเลือก

15. คำว่า 'function' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0312]
การคำนวณ
การกระทำ
การปฏิบัติ
การคิดเลข
ผิดทุกตัวเลือก

16. คำว่า 'garlic' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0321]
หอม
กระเทียม
ผักสวนครัว
ผลไม้
ผิดทุกตัวเลือก

17. คำว่า 'glad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0330]
น่ายกโทษ
น่าเสียใจ
น่ายอมรับ
น่ายินดี
ผิดทุกตัวเลือก

18. คำว่า 'gold' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0339]
เงิน
ทองคำ
ทองเหลือ
ทองแดง
ผิดทุกตัวเลือก

19. คำว่า 'governor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0348]
รัฐบาล
ประชาชน
นายก
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผิดทุกตัวเลือก

20. คำว่า 'great' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0357]
เล็กน้อย
ปานกลาง
ใหญ่โต
เบาบาง
ผิดทุกตัวเลือก

21. คำว่า 'gun' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0366]
มีด
ตะปู
ฆ้อน
ปืน
ผิดทุกตัวเลือก

22. คำว่า 'history' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0375]
โบราณคดี
ประวัติ
โรงพยาบาล
โรงแรม
ผิดทุกตัวเลือก

23. คำว่า 'horse' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0384]
ช้าง
วัว
ม้า
หมู
ผิดทุกตัวเลือก

24. คำว่า 'how much' ตรงกภับกาษาไทยในข้อใด [e0393]
กี่บาท
ราคาเท่าไหร่
จำนวนเท่าไหร่
กี่เท่า
ผิดทุกตัวเลือก

25. คำว่า 'ice-cream' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0402]
น้ำแข็ง
ไอศกรีม
ขนมหวาน
ลูกกวาด
ผิดทุกตัวเลือก

26. คำว่า 'impress' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0411]
จริงใจ
ยินดี
ประทับใจ
ยอมรับ
ผิดทุกตัวเลือก

27. คำว่า 'inconvenience' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0420]
ความสบาย
ความสะดวก
ไม่สะดวก
ไม่เหมาะสม
ผิดทุกตัวเลือก

28. คำว่า 'intelligence' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0429]
โง่
ฉลาด
เกือบเก่ง
ปานกลาง
ผิดทุกตัวเลือก

29. คำว่า 'jacket' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0438]
เสื้อนอก
กางเกง
กระเป๋า
รองเท้า
ผิดทุกตัวเลือก

30. คำว่า 'boot' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0447]
รองเท้าบู๊ท
กางเกง
หมวก
เสื้อนอก
ผิดทุกตัวเลือก