ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'grape' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0542]
   ส้ม
   องุ่น
   ทุเรียน
   ลำใย
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'nephew' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0558]
   หลานสาว
   หลานอา
   หลานชาย
   ลูกชาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'labour' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0574]
   พนักงาน
   แรงงาน
   ประชาชน
   นักศึกษา
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'left' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0590]
   ซ้าย
   ขวา
   หน้า
   หลัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'maid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0606]
   เด็ก
   ผู้ใหญ่
   สาว
   หนุ่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'name' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0622]
   นานสกุล
   ชื่อ
   เล่น
   นามแฝง
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'sabre' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0638]
   ดาบ
   ขวาน
   ไม้
   กระบอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'salvage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0654]
   กู้ภัย
   ป้องกัน
   กระเป๋า
   ร้านขายยา
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'sausage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0670]
   ขนม
   ไส้กรอก
   น้ำดื่ม
   ผลไม้
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'science' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0686]
   คณิตศาสตร์
   ภาษาไทย
   วิทยาศาสตร์
   สังคม
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ตัวเลข [e0003]
   Twelve
   Twenty
   Thirty
   Ant
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'autumn' หมายถึงฤดูอะไร [e0019]
   ฤดูใบไม้ผลิ
   ฤดูหนาว
   ฤดูร้อน
   ฤดูใบไม้ร่วง
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. 'have not' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0035]
   haven't
   have't
   have'not
   have not
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'หน้าอก' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0051]
   chin
   neck
   tongue
   chest
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'actual' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0067]
   จริง
   ทุจริต
   เท็จ
   ปลอบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'again' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0083]
   เริ่มใหม่
   ยกเลิก
   ยุ่งยาก
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'bat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0099]
   ช้าง
   สิงโต
   ค้างคาว
   เสือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'beggar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0115]
   คนฉลาด
   คนเริ่มต้น
   คนขอทาน
   คนพิการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'bike' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0131]
   จักรยานยนต์
   จักรยานสองล้อ
   มอเตอร์ไซค์
   รถไฟ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'bread' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0147]
   ขนมเค้ก
   ขนมหวาน
   ขนมปัง
   ลูกกวาด
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'cafeteria' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0163]
   ร้านขายอาหาร
   ร้านขายทอง
   ร้านขายรถ
   ร้านขายยา
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'carpenter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0179]
   ช่างทาสี
   ช่างไม้
   ช่างก่อสร้าง
   ช่างกล
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'child' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0195]
   ผู้ใหญ่
   วัยรุ่น
   เด็กทารก
   คนชรา
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'constant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0211]
   ค่ายืดยุ่น
   ค่าแปรปรวน
   ค่าคงที่
   ค่าสมมติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'deny' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0227]
   ยอมรับ
   ต้องการ
   ปฏิเสธ
   ยินดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'drink' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0243]
   กิน
   พูด
   ดื่ม
   ฟัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'special' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0259]
   เป็นเลิศ
   สวยงาม
   พิเศษ
   ยิ่งใหญ่
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'farm' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0275]
   ตึก
   ถนน
   บ้าน
   ฟาร์ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'fly' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0291]
   เดิน
   วิ่ง
   บิน
   ทาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'fruit' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0307]
   ผัก
   ผลไม้
   อาหาร
   เครื่องดื่ม
   ผิดทุกตัวเลือก