ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'select' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0698]
   เลือก
   ไม่เลือก
   โดด
   ขว้าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ภาคใดของประเทศไทยที่มีอากาศหนาวที่สุด [e0012]
   East
   South
   North
   West
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. เครื่องหมายอะไร ใช้ใส่หลังประโยคหรือคำอุทานออกมาด้วยความตกใจ [e0025]
   Exclamation Mark (!)
   Full stop (.)
   "Comma (,)"
   Question Mark (?)
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'ปาก' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0038]
   face
   mouth
   nose
   head
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'หน้าอก' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0051]
   chin
   neck
   tongue
   chest
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'acknowledge' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0064]
   ไม่ยอมรับ
   ทำให้สำเร็จ
   ยอมรับ
   เงียบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'affair' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0077]
   กิจการ
   เฉย
   ง่ายดาย
   ยุ่งยาก
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'alive' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0090]
   เหลืออยู่
   คงอยู่
   ไม่มีชีวิต
   มีชีวิตอยู่
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'beach' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0103]
   อ่าว
   หาดทราย
   แม่น้ำ
   ลำคลอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'begin' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0116]
   เริ่มต้น
   สิ้นสุด
   สุดท้าย
   ข้างหน้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'birth place' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0129]
   สถานที่เกิด
   สถานที่อยู่
   สถานะ
   สถานภาพ
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'boot' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0142]
   ถุงเท้า
   รองเท้า
   กระเป๋า
   กางเกง
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'budget' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0155]
   รายได้
   รายจ่าย
   เงินเดือน
   งบประมาณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'call' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0168]
   เรียก
   บอก
   ฟัง
   ถาม
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'carve' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0181]
   ติด
   ออก
   แกะสลัก
   เข้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'chicken' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0194]
   แม่ไก่
   ไก่ตัวผู้
   ไก่ตัวเมีย
   ลูกไก่
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'colour' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0207]
   กระป๋องสี
   สีน้ำมัน
   สี
   สีเทียน
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'dance' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0220]
   การเต้นลีลาศ
   การรำวง
   การเต้นรำ
   การแสดงละคร
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'different' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0233]
   ความเหมือน
   ความคิด
   ความแตกต่าง
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'development' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0246]
   การช่วยเหลือ
   การร่วมมือ
   การพัฒนา
   การสะสม
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'special' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0259]
   เป็นเลิศ
   สวยงาม
   พิเศษ
   ยิ่งใหญ่
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'family' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0272]
   ชนบท
   ชานเมือง
   ครอบครัว
   พี่น้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'fish' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0285]
   ปู
   ปลา
   เตา
   ม้าน้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'forefront' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0298]
   ข้างหลัง
   ข้างหน้า
   ข้าง ๆ
   ข้างบน
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'fund' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0311]
   เงิน
   ทุน
   เจ้าของ
   ที่ดิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'ghost' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0324]
   ทารก
   มนุษย์
   ผี
   นางฟ้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'go up' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0337]
   ต่อไป
   เข้าไป
   ขึ้นไป
   ออกไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'grammar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0350]
   ประโยค
   ความหมาย
   หลักการทำ
   ไวยากรณ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'guest' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0363]
   ญาติผู้ใหญ่
   พี่น้อง
   ชาวบ้าน
   แขก
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'pig' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0376]
   วัว
   ควาย
   หมู
   สุนัข
   ผิดทุกตัวเลือก