ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'carve' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0181]
   ติด
   ออก
   แกะสลัก
   เข้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'cock' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0203]
   ไก่
   หมู่
   เป็ด
   สุนัข
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'defence' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0225]
   ข้อบกพร่อง
   การรักษา
   การป้องกัน
   ข้อดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'double' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0247]
   เป็นชิ้น
   เป็นอัน
   เป็นคู่
   เป็นส่วน
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'fail' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0269]
   ผ่าน
   เกือบไม่ผ่าน
   ตก
   ไม่ตก
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'fly' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0291]
   เดิน
   วิ่ง
   บิน
   ทาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'funny' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0313]
   สนุข
   น่าขัน
   เศร้า
   ไม่สบายใจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'glove' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0335]
   ถุงเท้า
   ถุงกระดาษ
   ถุงพลาสติก
   ถุงมือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'great' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0357]
   เล็กน้อย
   ปานกลาง
   ใหญ่โต
   เบาบาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'honest' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0379]
   สุจริต
   กตัญญู
   ซื่อตรง
   ทุจริต
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'ice' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0401]
   อากาศเย็น
   น้ำแข็ง
   ไอศกรีม
   น้ำเย็น
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'ink' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0423]
   น้ำยา
   น้ำหมึก
   ปากกา
   ดินสอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'coat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0445]
   หมวก
   เข็มขัด
   รองเท้า
   เสื้อนอก
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'tongue' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0467]
   ลิ้น
   ฟัน
   ปาก
   จมูก
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'rush' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0489]
   ล่าช้า
   ปานกลาง
   รีบเร่ง
   ชักช้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'robber' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0511]
   ผู้ช่วยเหลือ
   ผู้จัดการ
   ผู้ร้าย
   ผู้บุกรุก
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'ancestor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0533]
   พ่อแม่
   พี่น้อง
   บรรพบุรุษ
   "ตา,ยาย - ปู, ย่า"
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'thunder' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0555]
   ฟ้าแลบ
   ลม
   ฟ้าร้อง
   ดิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'lamb' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0577]
   ลูกหมี
   ลูกแกะ
   ลูกแพะ
   ลูกวัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'live' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0599]
   มีชีวิต
   รถยนต์
   บันได
   บ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'moon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0621]
   พระจันทร์
   พระอาทิตย์
   ดาว
   ท้องฟ้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'sag' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0643]
   จม
   ลอย
   บิน
   วิ่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'sapid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0665]
   เค็ม
   รสอร่อย
   เปรี้ยว
   จืด
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'score' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0687]
   แผล
   ด่าง
   รอย
   จุด
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. จังหวัดลำปางอยู่ทางทิศใดของประเทศไทย [e0010]
   South
   East
   West
   North
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. 'is not' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0032]
   is not
   is'not
   is't
   isn't
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'คาง' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0054]
   nail
   chin
   heart
   neck
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'affect' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0076]
   ผลกระทบ
   ผลลัพธ์
   ผลดี
   ผลเสีย
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'bang' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0098]
   เสียงเบา
   เสียงดัง
   โรงเรียน
   ธนาคาร
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'below' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0120]
   ข้างล่าง
   ข้างหลัง
   ข้างบน
   ข้างขวา
   ผิดทุกตัวเลือก