ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'below' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0120]
   ข้างล่าง
   ข้างหลัง
   ข้างบน
   ข้างขวา
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'birth day' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0128]
   วันหยุด
   วันสำคัญ
   วันเกิด
   วันแต่งงาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'blouse' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0136]
   เสื้อสตรี
   เสื้อกันหนาว
   เสื้อกันฝน
   เสื้อบุรุษ
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'boy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0144]
   ผู้สูงอายุ
   เด็กชาย
   ทารก
   เด็กหญิง
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'brown' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0152]
   สีเขียว
   สีแดง
   สีน้ำตาล
   สีดำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'button' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0160]
   อัน
   ิชิ้น
   คู่
   ปุ่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'call' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0168]
   เรียก
   บอก
   ฟัง
   ถาม
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'card' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0176]
   บัตร
   กระเป๋า
   สมุด
   หนังสือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'cash' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0184]
   สมุดเงินฝาก
   เงินฝาก
   เงินสด
   เงินผ่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'chance' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0192]
   โอกาส
   บังเอิญ
   อาศัย
   ผักผ่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'clock' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0200]
   นาฬิกา
   แหวน
   กำไล
   สร้อยคอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'command' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0208]
   คำพูด
   คำกล่าว
   คำสั่ง
   คำปราศรัย
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'counter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0216]
   ผู้จ่ายเงิน
   ผู้แลกเงิน
   ผู้รับเงิน
   ผู้บอกจ่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'dead' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0224]
   ปลอดภัย
   มีอันตราย
   เสียชีวิต
   มีชีวิตอยู่
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'dictionary' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0232]
   หนังสือ
   สมุด
   พจนานุกรม
   บรรณานุกรม
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'down' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0240]
   ขึ้น
   ซ้าย
   ลง
   ขวา
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'weekly' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0248]
   ครบกำหนด
   ประจำวัน
   ประจำสัปดาห์
   หมดเวลา
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'enter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0256]
   ออกไป
   เข้ามา
   เข้าไป
   ออกจาก
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'everybody' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0264]
   ทุกครั้ง
   ทุกคราว
   ทุกคน
   ทุกสิ่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'family' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0272]
   ชนบท
   ชานเมือง
   ครอบครัว
   พี่น้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'final' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0280]
   เริ่มต้น
   เกือนสุดท้าย
   สุดท้าย
   ช่วงแรก
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'flow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0288]
   การไหลออก
   การหายตัว
   การกลับเข้าไป
   การย้อนศร
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'for' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0296]
   เฉพาะ
   สำหรับ
   เช่นนั้น
   ดังนั้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'frequence' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0304]
   ความละเอียด
   ความถี่
   วิธีทำ
   การคำนวณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'function' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0312]
   การคำนวณ
   การกระทำ
   การปฏิบัติ
   การคิดเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'gardener' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0320]
   คนทำความสะอาด
   คนทำสวน
   คนทำอาหาร
   คนช่วยงานบ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'give up' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0328]
   ให้ขึ้น
   ให้ลง
   ยกเลิก
   มอบให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'glue' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0336]
   กรรไกร
   กระดาษ
   มีด
   กาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'good morning' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0344]
   สวัสดีตอนบ่าย
   สวัสดีตอนเย็น
   สวัสดีตอนกลางคืน
   สวัสดีตอนเช้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'grandfather' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0352]
   "ตา, ยาย"
   "ปู่, ย่า"
   "ตา, ปู่"
   "ย่า, ยาย"
   ผิดทุกตัวเลือก