ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'fore finger' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0470]
   นิ้วกลาง
   นิ้วชี้
   นิ้วนาง
   นิ้วก้อย
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'coffee shop' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0484]
   ร้านขายอาหาร
   ร้านขายของชำ
   ร้านหนังสือ
   ร้านกาแฟ
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'children' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0498]
   เด็ก 1 คน
   เด็กเล็ก
   เด็กหลายคน
   เด็กผู้ชาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'rob' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0512]
   ฆ่า
   จี้
   ปล้น
   แย้ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'worry' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0526]
   ไม่สบาย
   เครียด
   กังวลใจ
   ทรมาร
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'custard apple' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0540]
   มะพร้าว
   น้อยหน่า
   มะม่วง
   มะยม
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'nail' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0554]
   ฆ้อน
   ไม้
   ตะปู
   มีด
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'king' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0568]
   พระเจ้าแผ่นดิน
   พระราชินี
   ราษฎร
   ประชาชนทั่วไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'late' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0582]
   สาย
   เช้า
   สว่าง
   มืด
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'library' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0596]
   ห้องนอน
   ห้องนั่งเล่น
   ห้องสมุด
   ห้องประชุม
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'match' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0610]
   น้ำ
   บุหรี่
   ไม้ขีดไฟ
   ไฟ
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'new' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0624]
   เก่า
   ปกติ
   ใหม่
   ข่าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'sabre' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0638]
   ดาบ
   ขวาน
   ไม้
   กระบอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'saloon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0652]
   ห้องโถง
   ห้องรับแขก
   ห้องนอน
   ห้องนั่งเล่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'sapphire' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0666]
   เพชร
   นิล
   มรกต
   ทอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'scene' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0680]
   ตัวละคร
   นางเอก
   ฉาก
   เสื้อผ้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'seed' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0694]
   ฝัก
   ผลไม้
   เมล็ด
   ข้าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. วันที่ 3 ของสัปดาห์ ตรงกันวันอะไร [e0009]
   Monday
   Tuesday
   Sunday
   Saturday
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. เครื่องหมายอะไร ที่ใส่ไว้หลังประโยคที่เป็นคำถาม [e0023]
   "Comma (,)"
   Question Mark (?)
   Full stop (.)
   Exclamation Mark (!)
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'ศีรษะ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0037]
   head
   nose
   mouth
   face
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'หน้าอก' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0051]
   chin
   neck
   tongue
   chest
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'action' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0065]
   การกระทำ
   การโชว์
   การยืน
   การนั่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'afraid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0079]
   กลัว
   เฉย
   ไม่ยอมรับ
   ยอมรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'along' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0093]
   ปานกลาง
   สั้น
   ยาว
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'bank' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0107]
   ธนาคาร
   ธนาบัตร
   โรงเรียน
   โรงจำนำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'beneath' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0121]
   ข้างหลัง
   ข้างบน
   ข้างใต้
   ข้าง ๆ
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'blood' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0135]
   เลือด
   กระเพาะ
   สำไส้
   ปอด
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'breath' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0149]
   ไม่หายใจ
   ร่างกาย
   หายใจ
   สุขภาพ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'cafeteria' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0163]
   ร้านขายอาหาร
   ร้านขายทอง
   ร้านขายรถ
   ร้านขายยา
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'carbin' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0177]
   มีด
   กรรไกร
   ปืน
   ฆ้อน
   ผิดทุกตัวเลือก