ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'nephew' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0558]
   หลานสาว
   หลานอา
   หลานชาย
   ลูกชาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'keep' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0566]
   เก็บ
   ให้
   ป้องกัน
   ปล่อย
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'labour' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0574]
   พนักงาน
   แรงงาน
   ประชาชน
   นักศึกษา
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'late' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0582]
   สาย
   เช้า
   สว่าง
   มืด
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'left' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0590]
   ซ้าย
   ขวา
   หน้า
   หลัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'litre' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0598]
   เมตร
   ลิตร
   ชิ้น
   อัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'maid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0606]
   เด็ก
   ผู้ใหญ่
   สาว
   หนุ่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'member' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0614]
   ลูกน้อง
   ลูกพี่
   สมาชิก
   พี่น้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'name' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0622]
   นานสกุล
   ชื่อ
   เล่น
   นามแฝง
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'owner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0630]
   เจ้านาย
   ลูกน้อง
   พนักงาน
   เจ้าของ
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'sabre' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0638]
   ดาบ
   ขวาน
   ไม้
   กระบอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'said' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0646]
   พูด
   อ่าน
   เขียน
   ฟัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'salvage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0654]
   กู้ภัย
   ป้องกัน
   กระเป๋า
   ร้านขายยา
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'suitable' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0662]
   ใช้ดี
   พอควร
   ดีมาก
   ปานกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'sausage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0670]
   ขนม
   ไส้กรอก
   น้ำดื่ม
   ผลไม้
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'scant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0678]
   เศษขยะ
   เศษอาหาร
   เศษไม้
   เศษผง
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'science' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0686]
   คณิตศาสตร์
   ภาษาไทย
   วิทยาศาสตร์
   สังคม
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'seed' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0694]
   ฝัก
   ผลไม้
   เมล็ด
   ข้าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ตัวเลข [e0003]
   Twelve
   Twenty
   Thirty
   Ant
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. จังหวัดยะลาอยู่ทางทิศใดของประเทศไทย [e0011]
   South
   East
   West
   North
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'autumn' หมายถึงฤดูอะไร [e0019]
   ฤดูใบไม้ผลิ
   ฤดูหนาว
   ฤดูร้อน
   ฤดูใบไม้ร่วง
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. 'You are' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0027]
   You're
   You are
   You'm
   Are you
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. 'have not' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0035]
   haven't
   have't
   have'not
   have not
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'หู' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0043]
   eye
   ear
   hair
   tooth
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'หน้าอก' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0051]
   chin
   neck
   tongue
   chest
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'able' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0059]
   สามารถ
   ไม่สามารถ
   เข้ากันได้
   ข้างหลัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'actual' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0067]
   จริง
   ทุจริต
   เท็จ
   ปลอบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'aerodrome' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0075]
   สนามบิน
   สถานีรถไฟ
   สนามวิ่ง
   สถาพยาบาล
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'again' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0083]
   เริ่มใหม่
   ยกเลิก
   ยุ่งยาก
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'allow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0091]
   ยอมให้
   ปฏิเสธ
   ไม่ยอม
   ยกให้
   ผิดทุกตัวเลือก