ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'ice-cream' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0402]
น้ำแข็ง
ไอศกรีม
ขนมหวาน
ลูกกวาด
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'inconvenience' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0420]
ความสบาย
ความสะดวก
ไม่สะดวก
ไม่เหมาะสม
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'jacket' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0438]
เสื้อนอก
กางเกง
กระเป๋า
รองเท้า
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'pink' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0456]
สีชมพู
สีขาว
สีเขียว
สีแดง
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'police station' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0474]
สถานฑูต
สถานีตำรวจ
สถานีรถไฟ
สำนักงานไปรษณีย์
ผิดทุกตัวเลือก

6. คำว่า 'hill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0492]
บ้าน
สะพาน
เนินเขาเตี้ย ๆ
ภูเขาสูง ๆ
ผิดทุกตัวเลือก

7. คำว่า 'manager' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0510]
ประธาน
เลขานุการ
ผู้จัดการ
พนักงานขาย
ผิดทุกตัวเลือก

8. คำว่า 'seat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0528]
ยืน
วิ่ง
นั่ง
เดิน
ผิดทุกตัวเลือก

9. คำว่า 'orange' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0546]
มะม่วง
มะพร้าว
กล้วย
ส้ม
ผิดทุกตัวเลือก

10. คำว่า 'elder sister' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0564]
พี่สาว
พี่ชาย
ลูกเขย
ลูกชาย
ผิดทุกตัวเลือก

11. คำว่า 'late' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0582]
สาย
เช้า
สว่าง
มืด
ผิดทุกตัวเลือก

12. คำว่า 'long' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0600]
สั้น
ยาว
ปานกลาง
เล็ก
ผิดทุกตัวเลือก

13. คำว่า 'mob' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0618]
การต่อต้าน
การทำลาย
ฝูงชน
การฆ่า
ผิดทุกตัวเลือก

14. คำว่า 'zoo' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0636]
สวนสัตว์
สัตว์ตัวเล็ก
สวนอาหาร
สวนป่า
ผิดทุกตัวเลือก

15. คำว่า 'salvage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0654]
กู้ภัย
ป้องกัน
กระเป๋า
ร้านขายยา
ผิดทุกตัวเลือก

16. คำว่า 'savoir faire' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0672]
ปัญญา
ไหวพริบ
สมอง
ความจำ
ผิดทุกตัวเลือก

17. คำว่า 'screen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใดv [e0690]
พระเอก
นางเอก
ฉาก
ตัวละคร
ผิดทุกตัวเลือก

18. วันที่ 3 ของสัปดาห์ ตรงกันวันอะไร [e0009]
Monday
Tuesday
Sunday
Saturday
ผิดทุกตัวเลือก

19. 'You are' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0027]
You're
You are
You'm
Are you
ผิดทุกตัวเลือก

20. คำว่า 'แขน' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0045]
arm
hair
tooth
hand
ผิดทุกตัวเลือก

21. คำว่า 'achieve' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0063]
ทำให้สำเร็จ
ยอม
ไม่สำเร็จ
ไม่เรียบร้อย
ผิดทุกตัวเลือก

22. คำว่า 'afternoon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0081]
เวลาเช้า
เวลาบ่าย
เวลาเย็น
เวลาทำงาน
ผิดทุกตัวเลือก

23. คำว่า 'bat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0099]
ช้าง
สิงโต
ค้างคาว
เสือ
ผิดทุกตัวเลือก

24. คำว่า 'behave' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0117]
ปฎิบัติ
ประพฤติ
ประโยค
ประโยชน์
ผิดทุกตัวเลือก

25. คำว่า 'blood' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0135]
เลือด
กระเพาะ
สำไส้
ปอด
ผิดทุกตัวเลือก

26. คำว่า 'buddha' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0153]
ศาสนา
พระเจ้า
พระพุทธเจ้า
พุทธศาสนา
ผิดทุกตัวเลือก

27. คำว่า 'cabman' ตรงกับภาษาในข้อใด [e0171]
คนขับรถ
วิทยุ
แก้ว
โทรศัพท์
ผิดทุกตัวเลือก

28. คำว่า 'century' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0189]
สิ้นปี
ครบรอบ
ฉลอง
ศตวรรษ
ผิดทุกตัวเลือก

29. คำว่า 'colour' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0207]
กระป๋องสี
สีน้ำมัน
สี
สีเทียน
ผิดทุกตัวเลือก

30. คำว่า 'defence' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0225]
ข้อบกพร่อง
การรักษา
การป้องกัน
ข้อดี
ผิดทุกตัวเลือก