ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. เขื่อนสิริกิติ์ มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไร [t0086]
เขื่อนยันฮี
เขื่อนผาซ่อม
เขื่อนเจ้าเณร
เขื่อนลำโดมน้อย
ผิดทุกตัวเลือก

2. เชื่อนสิรินธร อยู่จังหวัดใด [t0094]
กาญจนบุรี
ตาก
อุบลราชธานี
ชัยนาท
ผิดทุกตัวเลือก

3. บิดาแห่งกฏหมายไทย คือใคร [t0102]
กรมหลวงสงขลานครินทร์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
กรมพระยาดำรง ราชานุภาพ
ผิดทุกตัวเลือก

4. วัดประจำรัชกาลที่ 4 คือวัดอะไร [t0110]
วัดอรุณราชวราราม
วัดราชโอรสาราม
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
วัดญาณสังวราราม
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำขวัญ ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย เป็นคำขวัญของจังหวัดใด [t0118]
นครราชสีมา
ลพบุรี
ราชบุรี
นครปฐม
ผิดทุกตัวเลือก