ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. งานประเพณี ไหลเรือไฟ จัดที่จังหวัดใด [t0063]
นครสวรรค์
นคราราชสีมา
นครพนม
นครปฐม
ผิดทุกตัวเลือก

2. เขื่อนสิรินธร มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไร [t0088]
เขื่อนลำโดมน้อย
เขื่อนเจ้าเณร
เขื่อนยันฮี
เขื่อนผาซ่อม
ผิดทุกตัวเลือก

3. พระราชวังสนามจันทร์ อยู่ที่จังหวัดใด [t0113]
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
สมุทรปราการ
นครปฐม
ผิดทุกตัวเลือก

4. พรมแดนกั้นไทยกับประเทศกัมพูชา สิ่งต่อไปนี้ไม่ได้กั้นอยู่ [t0138]
ภูเขาบรรทัด
ภูเขาพนมดงรัก
ภูเขาหลวงพระบาง
ผิดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

5. แม่น้ำสงคราม อยู่ในภาคใด [t0163]
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผิดทุกตัวเลือก