ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. สัตว์เลี้ยงของไทย ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คืออะไร [t0007]
ปลาทอง และปลาบึก
งูเหลือม
สุนัขหลังอาน และแมวสีสวาท
ปูเสฉวน และลิงลพบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

2. นางสาวไทยคนแรกของประเทศไทย คือใคร [t0023]
อภัศรา หงษ์สกุล
กันยา เทียนสว่าง
พรทิพย์ นาคหิรันด์กนก
เกศริน อินเพลา
ผิดทุกตัวเลือก

3. จังหวัดที่อยู่ใต้สุดคือจังหวัดอะไร [t0039]
นราธิวาช
กระบี่
ยะลา
แม่ฮ่องสอน
ผิดทุกตัวเลือก

4. เมืองมะขามหวาน คือจังหวัดใด [t0055]
เพชรบูรณ์
เชียงราย
ลำพูน
ลพบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

5. เทือกเขาสันกาลาคีรี กั้นพรมแดนไทยกับประเทศใด [t0071]
ลาว
พม่า
จีน
มาเลเซีย
ผิดทุกตัวเลือก