ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. พระสมุทรเจดีย์ อยู่ที่ใด [t0045]
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
อยุธยา
สมุทรปราการ
ผิดทุกตัวเลือก

2. เมืองเกาะครึ่งร้อย คือจังหวัดใด [t0061]
ตราด
กระบี่
ภูเก็ต
ระนอง
ผิดทุกตัวเลือก

3. แม่น้ำเมยกั้นพรมแดนไทย กับประเทศใด [t0077]
พม่า
ลาว
จีน
กัมพูชา
ผิดทุกตัวเลือก

4. เขื่อนศรีนครินทร์ อยู่จังหวัดใด [t0093]
ตาก
อุตรดิตถ์
กาญจนบุรี
ลำปาง
ผิดทุกตัวเลือก

5. วัดประจำรัชกาลที่ 3 คือวัดอะไร [t0109]
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดราชโอรสาราม
วัดญาณสังวราราม
ผิดทุกตัวเลือก