ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. พระที่นั่งวิมานเมฆ อยู่จังหวัดใด [t0116]
เชียงราย
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
กรุงเทพฯ
ผิดทุกตัวเลือก

2. พรมแดนกั้นไทยกับประเทศลาว สิ่งต่อไปนี้กั้นอยู่ [t0139]
ภูเขาแดนเมือง
ภูเขาพนมดงรัก
แม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำเมย
ผิดทุกตัวเลือก

3. แม่น้ำชี อยู่ในภาคใด [t0162]
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผิดทุกตัวเลือก

4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว อยู่จังหวัดใด [t0185]
ชลบุรี
ลพบุรี
ชุมพร
ตาก
ผิดทุกตัวเลือก

5. นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย ชื่ออะไร [t0018]
นายกชวน
นายกเปรม
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
นายปรีดี พรมยงค์
ผิดทุกตัวเลือก