ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. แม่น้ำที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือแม่น้ำใด [t0079]
   แม่น้ำชี
   แม่น้ำยม
   แม่น้ำโกลก
   แม่น้ำโขง
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. เขื่อนศรีนครินทร์ อยู่จังหวัดใด [t0093]
   ตาก
   อุตรดิตถ์
   กาญจนบุรี
   ลำปาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. วัดประจำรัชการที่ 1 คือวัดอะไร [t0107]
   วัดพระแก้ว
   วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
   วัดอรุณราชวราราม
   วัดราชโอรสาราม
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำขวัญ เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม เป็นของจังหวัดใด [t0121]
   เชียงใหม่
   แม่ฮองสอน
   เลย
   ลำปาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ประเทศไทยตั้งอยู่ในคาบสมุทรใด [t0135]
   คาบสมุทรอินเดีย
   คาบสมุทรจีน
   คาบสมุทรอินโดจีน
   คาบสมุทรแปซิฟิก
   ผิดทุกตัวเลือก