ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำขวัญ แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก เป็นของจัวหวัดใด [t0120]
กระบี่
ยะลา
พังงา
ภูเก็ต
ผิดทุกตัวเลือก

2. จังหวัดใดไม่อยู่ในภาคใต้ [t0145]
ยะลา
ศรีสะเกษ
ระนอง
ชุมพร
ผิดทุกตัวเลือก

3. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนน อยู่จังหวัดใด [t0170]
เชียงใหม่
ลำพูน
กาญจนบุรี
กระบี่
ผิดทุกตัวเลือก

4. เจดีย์เก่าแก่และสูงที่สุด คือเจดีย์ชื่ออะไร [t0005]
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
เจดีย์ที่ดอยสุดเทพ จังหวัดเชียงใหม่
เจดีย์พระสุริโยทัย จังหวัดสุโขทัย
พระมหาเจดีย์อยุธยา จังหวัดอยุธยา
ผิดทุกตัวเลือก

5. โรงพยาบาลที่เก่าแก่ที่สุดของไทย คือที่ใด [t0030]
โรงพยาบาลราม
โรงพยาบาลแม่จัน
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผิดทุกตัวเลือก