ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. แม่น้ำที่กั้นพรมแดนไทยกับลาว คือแม่น้ำใด [t0080]
แม่น้ำชี
แม่น้ำยม
แม่น้ำโขง
แม่น้ำท่าจีน
ผิดทุกตัวเลือก

2. บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย คือใคร [t0104]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภานุเดช
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
กรมหลวงสงขลานครินทร์
ผิดทุกตัวเลือก

3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คือรัชการที่เท่าใด [t0128]
1
2
3
4
ผิดทุกตัวเลือก

4. แม่น้ำปิง มีต้นกำเนิดจากจังหวัดใด [t0152]
เชียงใหม่
ลำปาง
เชียงราย
น่าน
ผิดทุกตัวเลือก

5. อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า อยู่จังหวัดใด [t0176]
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
กาญจนบุรี
พัทลุง
ผิดทุกตัวเลือก