ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ผู้แต่งเพลงชาติไทย คือใคร [t0099]
หลวงพิบูรณ์สงคราม
หลวงสารานุประพันธ์
หลวงวิจิตรวาทะการ
หลวงพ่อโต พรหมรังษี
ผิดทุกตัวเลือก

2. โอฆะบุรี คือจังหวัดอะไร [t0123]
ลพบุรี
ราชบุรี
พิจิตร
พิษณุโลก
ผิดทุกตัวเลือก

3. แม่น้ำป่าสักมีต้นกำเนิดจากจังหวัดใด [t0147]
เลย
ลพบุรี
สระบุรี
อยุธยา
ผิดทุกตัวเลือก

4. อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อยู่จังหวัดใด [t0171]
สตูล
ลำพูน
กาญจนบุรี
กระบี่
ผิดทุกตัวเลือก

5. เจดีย์เก่าแก่และสูงที่สุด คือเจดีย์ชื่ออะไร [t0005]
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
เจดีย์ที่ดอยสุดเทพ จังหวัดเชียงใหม่
เจดีย์พระสุริโยทัย จังหวัดสุโขทัย
พระมหาเจดีย์อยุธยา จังหวัดอยุธยา
ผิดทุกตัวเลือก