ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อยู่จังหวัดใด [t0174]
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
กาญจนบุรี
กระบี่
ผิดทุกตัวเลือก

2. วันนักประดิษฐ์ ตรงกับวันที่เท่าใด [t0188]
25 มกราคม
2 กุมภาพันธ์
16 มกราคม
2 เมษายน
ผิดทุกตัวเลือก

3. สุสานหอยล้านปี มี3แห่งในโลก ในไทยอยู่ที่ใด [t0012]
จังหวัดระยอง
จัวหวัดภูเก็ต
จัวหวัดกระบี่
จัวหวัดตรัง
ผิดทุกตัวเลือก

4. นางสาวไทยคนแรกที่ได้ตำแหน่งนางงามจักรวาล คือใคร [t0026]
เยาลักษณ์ งามแสนโรจน์
อาภัสรา หงสกุล
พรทิพย์ นาคหิรันด์กนก
อพิศมัย วิไลศักดิ์
ผิดทุกตัวเลือก

5. จังหวัดที่อยู่เหนือสุดคือจังหวัดใด [t0040]
เชียงราย
พะเยา
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ผิดทุกตัวเลือก