ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คือรัชการที่เท่าใด [t0128]
1
2
3
4
ผิดทุกตัวเลือก

2. พรมแดนกั้นไทยกับประเทศกัมพูชา สิ่งต่อไปนี้ไม่ได้กั้นอยู่ [t0138]
ภูเขาบรรทัด
ภูเขาพนมดงรัก
ภูเขาหลวงพระบาง
ผิดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

3. แม่น้ำปิง มีต้นกำเนิดจากที่ใด [t0148]
เทือกเขาผีปันน้ำ
เทือกเขาแดนลาว
ดอยขุนยวม
ทิวเขาหลวงพระบาง
ผิดทุกตัวเลือก

4. แม่น้ำหลังสวน อยู่ในภาคใด [t0158]
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผิดทุกตัวเลือก

5. อุทยานแห่งชาติภูเรือ อยู่จังหวัดใด [t0168]
ลำปาง
เลย
สกลนคร
พิษณุโลก
ผิดทุกตัวเลือก