Thaiall.com Contents MembersSponsorAbout Us

Updated : 2552-01-12 (ปรับการแสดงผล)
องค์กร : มูลนิธิพบข้อมูลจำนวน 46 ระเบียน
เลือกหน้า : 1 | 2
46.give is happiness : เวปไซต์คอมมูนิตี้สำหรับคนทำความดีแห่งใหม่ ที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแนะนำความดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจัดกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆให้กับสังคม ทั้งนี้ยังมีสมุดสะสมความดีให้เราสามารถบันทึกความดีที่ทำมาอีกด้วย |30001
45.direct loans : direct loans |32166
44.มูลนิธิ - ชมรมภูพิงค์ 32 : ชมรมภูพิงค์ 32 เป็นกลุ่มคนที่บำเพ็ญประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคม |32387
43.ทำบุญวันเกิด : แนะนำช่องทางการทำบุญง่าย ๆ กับหลากหลาย มูลนิธิ องค์กรเพื่อการกุศล |27957
42.generate barcode : Download barcode printing tool to safely develop high resolution printable barcode labels for large organization. |28634

41.wifelovers : The only way you can prove to me that my boobs are not ugly is if you would suck them for me, _a href |26324
40.มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊งนครศรีธรรมราช : มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊งนครศรีธรรมราช |21879
39.ษูนย์ผลิตรายการปัดฝุ่นพุทธศาสน์ : ปัดฝุ่นพุทธศาสน์ เว็บธรรมะปลอดสารพิษ รวบรวมเสียงธรรมและวีดีโอคลิป ธรรมะไว้มากมาย เป็นธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ มีหลัการ มีเหตุมีผล ไม่มีธรรมะส่งเสริมให้เกิดความงมงาย เว็บสวยระบบเสียงเยี่ยมธรรมะลึกสาระมากน่าสนใจที่สุดสำหรับเว็บธรรมะ |21074
38.มูลนิธิไตรคุณธรรม(ซำเต็กไท้) ชลบุรี : กู้ภัย,กู้ชีพ,ชลบุรี,chonburi,หน่วยกู้ภัย,หน่วยกู้ภัยชลบุรี,ไตรคุณธรรม,มูลนิธิ,มูลนิธิ ไตรคุณธรรม,มูลนิธิไตรคุณธรรม(ซำเต็กไท้),อาสาสมัคร,รถกู้ภัย,อุปกรณ์,หนังสือพิมพ์,ข่าว,รหัสวิทยุ |19722
37.คุณแม็ก : ช่วยเพื่อนคนพิการด้วยกัน |19008

36.มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ : มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ78/17 หมู่ 1 ซ.สถานสงเคราะห์ ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 |18652
35.thai for Dhamma : เวปเพื่อการศึกษาธรรมะออนไลน์ |17341
34.มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก : มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก |17478
33.หน่วยกู้ภัยชลบุรี มูลนิธิไตรคุณธรรม(ซำเต็กไท้) : กู้ภัย,กู้ชีพ,ชลบุรี,chonburi,หน่วยกู้ภัย,หน่วยกู้ภัยชลบุรี,ไตรคุณธรรม,มูลนิธิ,มูลนิธิ ไตรคุณธรรม,มูลนิธิไตรคุณธรรม(ซำเต็กไท้),อาสาสมัคร,รถกู้ภัย,อุปกรณ์,หนังสือพิมพ์,ข่าว,รหัสวิทยุ |17507
32.cfbt.or.th : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาสามารถดำรงชีวิตและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีสุข สังคมยอมรับ ผู้มี ส่วนร่วมในทุกด้านภาคภูมิใจ เป็นองค์กรที่ชัดเจนและโปร่งใส มีการจัดการอ |17758

31.มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด : พบกับบรรดาต้นกล้า ที่ขึ้นอยู่ต่างถิ่นต่างที่ ต่างความคิด และประสบการณ์ แต่ก็พร้อมที่จะหยั่งรากลึกลงดิน เพิ่มความแข็งแรงให้กับตนเอง เติมเต็มความสุขให้คนรอบข้าง และแบ่งปันความรักให้กับบ้านเกิดอย่างเต็มหัวใจ |16459
30.มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ : รวบรวม บันทึก ศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรม สนับสนุนการอนุรักษ์เพื่อการพัฒนา เผยแพร่เพื่อการศึกษาของสาธารณชน |16505
29.bigbrotherthai : เป็นองค์กรเอกชน มูลนิธิ พี่ใหญ่ไทย บิ๊กบราเธอร์ไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะแนวทางดำเนินชีวิต รับบริจาค เงิน และ สิ่งของ ปัจจัย4 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก , ตกที่นั่งลำบาก |15958
28.ศูนย์พุทไธสวรรย์ พระนครศรีอยุธยา : องค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัย |15520
27.Bangkok City Church : พระเยซู,คริสตจักร,คริสเตียน,คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย,ข่าวประเสริฐ,คริสตจักรในกรุงเทพ,ความรักที่แท้จริง,คริสตจักรของคนรุ่นใหม่,ข่าวดี,ทางออกของชีวิต,เพื่อน,มิตรภาพ, |15645

26.Thai Appraisal Foundation : มูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาเมืองและที่ดิน |15043
25.อปพร. เทศบาลนครอุบลราชธานี : อปพร. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครอุบลราชธานี กู้ภัย ช่วยเลือสังคม |15119
24.pattanarak foundation : มูลนิธิพัฒนรักษ์ดำเนินกิจกรรมโครงการหลัก 2 ประเภทคือ1โครงการด้านประชากรกับสิ่งแวดล้อมอาทิการส่งเสริมกิจกรรมป่าชุมชนเกษตรผสมผสาน 2โครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสบริเวณชายแดน,การสร้างรายได้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดน |15150
23.Thailand Assemblies of God : Thailand Assemblies of God คริสเตียน องค์กรไม่แสวงหากำไร ศาสนาคริสต์ คริสเตียนสัมพันธ์ประดทศไทย คสท. |15158
22.Lek-Prapai Viriyapant Foundation : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ดำเนินงานรวบรวม บันทึก ศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรม สนับสนุนการอนุรักษ์เพื่อการพัฒนา เผยแพร่เพื่อการศึกษาของสาธารณชน ส่งเสริมความรู้ท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น |14880

21.ศูนย์กู้ภัยโยธิน : การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาสาสมัครกู้ภัยแลเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต้กตึ๊ง มีภาพเตือนใจมากมาย |14655
20.Foundation For The Better Life of Children : มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก |14062
19.Luangpuhong Phrompunyo : ประวัติของหลวงปู่ เมตาบารมี เมตตามหานิยม อิทธิปาฏิหารย์ วัตถุมงคล และกองทุนปลูกป่าหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ สุสานทุ่งมน จ.สุรินทร์ ได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นต่างๆ เพื่อเป็นทุนในการสร้างป่า สร้างน้ำ สร้างถนน คืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ |14045
18.เว็บไซด์เพื่อเยาวชนไทย : ซิสเตอร์ซาเลเซียน หรือ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ทำงานกับเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหญิง |12907
17.อาสาหน่วยแพทย์กู้ชีวิต : แนะนำอาสาหน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ในเขตกรุงเทพมหานคร |12965

ลงทะเบียนแนะนำเว็บใหม่ | ผลจัดอันดับเว็บไซต์ | บริการสืบค้น | โค้ดสำหรับสมาชิก