Thaiall.com Contents MembersSponsorAbout Us

Updated : 2552-01-12 (ปรับการแสดงผล)
ราชการ-รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์พบข้อมูลจำนวน 32 ระเบียน
เลือกหน้า : 1 |
32.ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง : ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง สุขภาพ เรื่องโรค บัตรทอง โรคระบาด โรคเฝ้าระวัง |30168
31.อบต.แม่แตง : อบต.แม่แตง ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน |31517
30.วัดถ้ำเสาหินพญานาค : วัดถ้ำเสาหินพญานาค ตำบล โป่งงาม อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย |22934
29.ศูนย์ปฏิบัติการการค้าระหว่างประเทศ : ศูนย์ปฏิบัติการการค้าระหว่างประเทศ หรือ International Trading Center ซึ่งจะเปิดดำเนินการอยู่ที่ชั้น 6 กนอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบริการของ กนอ. ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการด้านการตลาดต่างประเทศ ซึ่งพร้อมพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางกา |21346
28.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินโครง การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น การปลูกหญ้า แฝก, เศษฐกิจแบบพอเพียง, ฝายแม้ว, ป่าเปียก, เกษตรทฤษฎีใหม่ ฯลฯ |19686

27.สถานีอนามัยท้ายหาด ต.ท้ยหาด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม : สถานีอนามัยท้ายหาด ต.ท้ยหาด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม |18571
26.ระบบงานโครงการส่งเสริมการใช้พืชพันธุ์ดี : มีพืชพันธุ์ เช่น กล้วย ไม้ดอกม้ประดับ สบู่ดำ พืชเศรษฐกิจ มีทั้งแบบจำหน่ายและแจกจ่ายตามโครงการต่างๆ มีศูนย์อยู่ 10 จังหวัดทั่วประเทศ |18321
25.ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) : แนะนำศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง |16351
24.กองอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : กองอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นศูนย์ประสานงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน |15871
23.wild elephant research and rescue center : www.thaielephant.org เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับช้างป่า สามารถเข้ามาดูการทำงานและกิจกรรมต่างๆของโครงการวิจัยและช่วยเหลือช้างป่าได้ที่นี่ |16072

22.polis_pakhai : thai police station สถานีตำรวจภูธรอำเภอผักไห่ กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภ.อ.ผักไห่ |15445
21.www.trflampang.org : ศูนย์ประสานงานวิจัย,ลำปาง,วิจัย,ศูนย์, |14233
20.bankonpikarn : ศูนย์คนพิการบ้านทองพูน อุบลราชธานี |14223
19.สถาบันข้อมูลการวิจัยอาหารนานาชาติ. : สถาบันข้อมูลการวิจัยอาหารนานาชาติ. วิจัยและพัฒนาอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร.ฐานข้อมูลอาหารและรูปภาพประกอบ จำแนกตามประเภท ส่วนผสม แหล่งผลิตตามจังหวัด ภาค ประเทศ.วิธีการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง ราคา ฯลฯ การประชุม TIFC2001 |11395
18.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ : - |473

17.ศูนย์รับแจ้งข่าวสารประชาชน : - |472
16.ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ : - |481
15.ศูนย์พันธวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ : - |476
14.ศูนย์ประมวลผลการทะเบียนภาค5 : - |482
13.ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี : - |480

12.ศูนย์นักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศอิสระ : - |478
11.ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ : - |479
10.ศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินทางด้านอุตสาหกรรม(IPIC) : - |483
9.ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : - |477
8.ศูนยเทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ : - |475

7.ศูนยสารสนเทศชีวภาพ : - |474
6.จัดหางานเชียงใหม่ : โฮมเพจของจัดหางานเชียงใหม่ คุณสามารถหางานบางส่วนได้ที่นี่ |10262
5.hytelecom : ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์ |10276
4.Yasothon Skill Development Center : YSDC is Yasothon Skill Development Center |11592
3.The Energy Conservation Center of Thailand : Energy,พลังงาน,Energy Conservation,อนุรักษ์พลังงาน |13455

ลงทะเบียนแนะนำเว็บใหม่ | ผลจัดอันดับเว็บไซต์ | บริการสืบค้น | โค้ดสำหรับสมาชิก