Thaiall.com Contents MembersSponsorAbout Us

Updated : 2552-01-12 (ปรับการแสดงผล)
การศึกษา : โรงเรียนพบข้อมูลจำนวน 470 ระเบียน
เลือกหน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1.Banbangkapi School : โรงเรียนบ้านบางกะปิ เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยม ม.3 โดยมีการสอนคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ |13407
2.Chit Aree Welfare School Lampang Thailand : รักเด็กนักเรียนยากจน มีปัญหาทางสังคม ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม รับเด็กพิการหูตึง สังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ |11023
3.Darawee Kindergarten : โรงเรียนอนุบาลดารวี อิสระแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณค่า เปิดสอนระดับเด็กเล็ก อนุบาล แบบ bilingual programme โรงเรียนน่ารักมาก ไปมาสะดวก ริมถนนเพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ |13573
4.Education Online : บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ราคาคอมพิวเตอร์ สาระการเรียนรู้ |13398
5.Estern College Of Technology School : tech โรงเรียน เทคโนโลยี นวัตกรรม |10898

6.Kamphaengphet Pittayakom School : แนะนำโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม มีเว็บบอร์ดให้แสดงความคิดเห็นกัน และเป็นไซต์แรกของผู้ทำ |10328
7.MySchool : แจก Source Code PHP3 วางระบบเครือข่าย |12843
8.SEET : โครงการสร้างความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมศึกษา ในประเทศไทย หรือโครงการ SEET (Strengthening Environment Education in Thailand Programme) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศไทย เพื่อสนับสน |12848
9.SL Net : โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา |10086
10.Singsamut School : ของโรงเรียนสิงห์สมุทรครับ..ศิษย์เก่าชาวสิงห์ทั้งหลายครับ เชิญฝากข่าวคราวได้เลยนะครับ |10900

11.anuban piroj school : โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ก เป็นโรงเรียนเอกชนดีเด่นรับรางวัลพระราชทาน 2 สมัย (2537,2542) ได้รับการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ และ ISO 9002 จากประเทศอังกฤษ เป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ก |11348
12.computer of marykabin : แผนกคอมพิวเตอร์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ทีนี้มีมากกว่าคอมพิวเตอร์ ผลงานนักเรียน ความรู้ และความบันเทิง |13375
13.siam.to/nfe : เว็บการศึกษานอกโรงเรียนที่มีความรู้ที่ไม่จำกัด |11742
14.www.acl.ac.th : โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 294/1 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง |12720
15.www.thaimisc.com/cgi-bin/freewebboard/vboard.pl?user : โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม |12258

16.khuruprachasan chainat : เวป ซดืการศึกษาของเบาวยชน เพื่อนครู ผู้ยากเรียนรู้ สารคดี บันเทิง |11463
17.khuruprachasan school : เวป ซด์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์จังหวัดชัยนาท ศูนย์รวมความรู้เพื่อครูและเยาวชน -เป็นสื่อกลางของผู้ปกครองและศิษย์เก่าทุกรุ่น |11745
18.kongatpwk : สนุก |12963
19.legal affair : เผยแพร่กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และอื่นๆ |12578
20.paisan02 : พระครูไพศาลกิตติวิมล เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู รหัส 39000 โทร 042-312282 019746554 |13235

21.siriket : โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ |12858
22.web.school.net.th/pwkschool2002 : โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150 |12489
23.worpong : แผนการสอน หลักสูตรระดับประถมศึกษา |12913
24.www.nkc.kku.ac.th/hot2 : เว็บสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวครับ |12215
25.www.thaikindergarten.com : รวมโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศไทย ข้อมูลเลี้ยงลูก |10690

26.www.tpit.ac.th : web โรงเรียนครับ แต่ ออกแบบได้สวยดี มาก ๆๆ เลย |11174
27.yjern : การศึกษาระดับชั้น ป.5 พร้อมใบงาน |11032
28.การศึกษานอกโรงเรียนบนพื้นที่สูง : การศึกษานอกโรงเรียนบนพื้นที่สูง ชาวไทยภูเขา โครงการพระราชดำริ |11734
29.บรรลุครูคอม : โรงเรียนอนุบาลยโสธร,อนุบาลยโสธร,ยโสธร,อนุบาล,พญาแถน,ลำทวน,บรรลุ,วงษ์โสภา,บรรลุ วงษ์โสภา,ครูคอม,เผยแพร่,ข่าว,ประชาสัมพันธ์,ครู,คุณครู,อาจารย์ |12935
30.ประเพณีและวัฒนธรรมไทยต่าง ๆและมุมวาไรตี้ : รวมความรู้เกี่ยวกับประเพณ๊และวัฒนธรรมไทยต่าง ๆและการละเล่นของเด็กไทยการแสดงความมีมารยาทแบบไทย ๆ และ มุมวาไรตี้ ผลฟุตบอล Update ทุกวัน และอื่น ๆ อีกลองคลิกซิครับ |12289

ลงทะเบียนแนะนำเว็บใหม่ | ผลจัดอันดับเว็บไซต์ | บริการสืบค้น | โค้ดสำหรับสมาชิก