รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 425 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 7 ครั้ง
ชื่อเว็บ : สถาบันอาหาร
เว็บเพจ : http://www.nfi.or.th/thai/thome.html
คำอธิบาย : -
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 31/9/99
หมวดหมู่ : ราชการ-รัฐวิสาหกิจ : สถาบัน - (webgovsb)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 7
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
113 ธ.ค. 2560207.46.13.62
211 ธ.ค. 2560207.46.13.133
33 ธ.ค. 2560157.55.39.166
43 ธ.ค. 256077.88.5.15
52 ธ.ค. 2560157.55.39.166
630 พ.ย. 2560157.55.39.140
727 พ.ย. 2560157.55.39.140
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?425
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?425