รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 33816 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 0 ครั้ง
ชื่อเว็บ : กาดนัดเชียงใหม่
เว็บเพจ : http://www.kadnad.org
คำอธิบาย : ชุมชนสำหรับ พ่อค้า แม่ค้า และผู้ที่สนใจ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 26/12/2558
หมวดหมู่ : ให้ ThaiAll เลือกกลุ่มที่เหมาะสม - (webnewad)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?33816
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?33816