รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 33769 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 6 ครั้ง
ชื่อเว็บ : siam d.i.y. shop
เว็บเพจ : http://www.siam8shop.com
คำอธิบาย : ร้านค้าของคนไทยที่จำหน่ายอุปกรณ์ อะไหล่และเครื่องมือช่างเพื่องาน ดี.ไอ.วายและงานต่างๆ
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 21/10/2558
หมวดหมู่ : ให้ ThaiAll เลือกกลุ่มที่เหมาะสม - (webnewad)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?33769
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 6
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
127 มี.ค. 256066.249.66.49
227 มี.ค. 256051.255.65.13
322 มี.ค. 256068.180.229.33
420 มี.ค. 2560163.172.65.227
519 มี.ค. 2560163.172.65.241
618 มี.ค. 2560107.174.237.172
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?33769