รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 33724 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 11 ครั้ง
ชื่อเว็บ : โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)
เว็บเพจ : http://samathaschool1.blogspot.com/
คำอธิบาย : โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 12/8/2558
หมวดหมู่ : ให้ ThaiAll เลือกกลุ่มที่เหมาะสม - (webnewad)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 11
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
117 เม.ย. 256154.36.148.179
216 เม.ย. 2561157.55.39.190
310 เม.ย. 2561157.55.39.92
47 เม.ย. 2561207.46.13.156
53 เม.ย. 256140.77.167.156
630 มี.ค. 2561207.46.13.126
728 มี.ค. 2561207.46.13.161
821 มี.ค. 2561157.55.39.139
95 มี.ค. 2561207.46.13.39
105 มี.ค. 256154.36.148.255
112 มี.ค. 2561157.55.39.199
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?33724
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?33724