รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 33724 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 4 ครั้ง
ชื่อเว็บ : โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)
เว็บเพจ : http://samathaschool1.blogspot.com/
คำอธิบาย : โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 12/8/2558
หมวดหมู่ : ให้ ThaiAll เลือกกลุ่มที่เหมาะสม - (webnewad)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 4
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
120 พ.ย. 2560217.182.132.177
211 พ.ย. 2560207.46.13.6
322 ต.ค. 2560157.55.39.166
421 ต.ค. 256054.81.73.2
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?33724
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?33724