รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 33724 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 12 ครั้ง
ชื่อเว็บ : โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)
เว็บเพจ : http://samathaschool1.blogspot.com/
คำอธิบาย : โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 12/8/2558
หมวดหมู่ : ให้ ThaiAll เลือกกลุ่มที่เหมาะสม - (webnewad)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 12
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
115 ม.ค. 2561207.46.13.152
21 ม.ค. 2561157.55.39.216
330 ธ.ค. 2560207.46.13.99
429 ธ.ค. 256040.77.167.127
524 ธ.ค. 2560157.55.39.194
621 ธ.ค. 2560157.55.39.145
717 ธ.ค. 256054.221.93.187
817 ธ.ค. 2560207.46.13.155
98 ธ.ค. 2560157.55.39.158
101 ธ.ค. 2560157.55.39.19
1128 พ.ย. 256051.255.71.115
1225 พ.ย. 2560157.55.39.140
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?33724
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?33724