รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 33649 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 2 ครั้ง
ชื่อเว็บ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
เว็บเพจ : http://www.cddudonthani.com
คำอธิบาย : เว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี(ศพช.อุดรธานี) สังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 2/6/2558
หมวดหมู่ : ให้ ThaiAll เลือกกลุ่มที่เหมาะสม - (webnewad)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 2
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
119 พ.ย. 2560207.46.13.6
25 พ.ย. 256040.77.167.39
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?33649
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?33649