รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 33643 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 0 ครั้ง
ชื่อเว็บ : นาฏศิลป์ไทยบ้านป้าแต๋ว
เว็บเพจ : http://www.pataew.com
คำอธิบาย : บริการเช่าชุดไทย เช่าชุดรำไทย รับงานแสดงรำไทย รับแต่งหน้าทำผม มีหน้าร้านอยู่ติดถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 28/5/2558
หมวดหมู่ : ให้ ThaiAll เลือกกลุ่มที่เหมาะสม - (webnewad)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?33643
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?33643