รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 33553 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 11 ครั้ง
ชื่อเว็บ : ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย
เว็บเพจ : http://www.refreshbrands.org/
คำอธิบาย : ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ปลอดภัยจากผิวหนัง ควบคุมกลิ่นยาวนาน 24 ชม.
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 27/2/2558
หมวดหมู่ : ให้ ThaiAll เลือกกลุ่มที่เหมาะสม - (webnewad)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 11
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
119 ก.พ. 2561157.55.39.35
29 ก.พ. 2561207.46.13.129
34 ก.พ. 256140.77.167.96
430 ม.ค. 2561207.46.13.148
524 ม.ค. 2561207.46.13.141
613 ม.ค. 256140.77.167.4
725 ธ.ค. 2560207.46.13.5
821 ธ.ค. 2560207.46.13.5
99 ธ.ค. 2560207.46.13.116
101 ธ.ค. 2560207.46.13.134
1123 พ.ย. 2560157.55.39.215
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?33553
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?33553