รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 33357 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 12 ครั้ง
ชื่อเว็บ : ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
เว็บเพจ : http://wichianlaw.blogspot.com/
คำอธิบาย : ทนายความ รับปรึกษาคดี และว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีอาญา คดีแพ่ง (ที่ดิน มรดก ร้องจัดการมรดก) คดีปกครอง คดีล้มละลาย อุทธรณ์ขอเงินค่าทดแทนเพิ่มเติมกรณีถูกเวนคืนที่ดิน ร่างสัญญา ให้คำปรึกษาในการทำนิติกรรมสัญญา จดทะเบียนบริษัท ทำ VISA ใบอนุญาตทำงาน(work permi
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 16/9/2557
หมวดหมู่ : ให้ ThaiAll เลือกกลุ่มที่เหมาะสม - (webnewad)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 12
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
110 ม.ค. 2561157.55.39.65
21 ม.ค. 2561207.46.13.67
328 ธ.ค. 2560207.46.13.172
425 ธ.ค. 2560207.46.13.5
522 ธ.ค. 2560207.46.13.5
621 ธ.ค. 256054.165.59.7
712 ธ.ค. 2560141.8.143.165
810 ธ.ค. 2560157.55.39.38
99 ธ.ค. 2560207.46.13.116
101 ธ.ค. 2560207.46.13.134
1130 พ.ย. 2560164.132.161.74
1224 พ.ย. 256040.77.167.51
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?33357
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?33357