รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 33018 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 6 ครั้ง
ชื่อเว็บ : ร้านเมคคาช็อป
เว็บเพจ : http://www.mechashop.com
คำอธิบาย : จำหนาย เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องมืองานก่อสร้าง เครื่องมือวัดระยะ เครื่องมือวัดขนาด เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดแสง เครื่องวัดอุณหภูมิ บาร์โค้ด สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ กระดาษใบเสร็จ ลิ้นชัก
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 4/2/2557
หมวดหมู่ : ให้ ThaiAll เลือกกลุ่มที่เหมาะสม - (webnewad)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 6
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
121 มี.ค. 2561157.55.39.124
215 มี.ค. 2561207.46.13.87
313 มี.ค. 2561207.46.13.56
47 มี.ค. 2561207.46.13.19
54 มี.ค. 2561207.46.13.120
62 มี.ค. 2561207.46.13.114
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?33018
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?33018