รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 32935 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 4 ครั้ง
ชื่อเว็บ : AIYELLOW LAMPANG
เว็บเพจ : http://www.aiyellow.com/aiyellowlmp
คำอธิบาย : สมุดหน้าเหลืองออนไลน์ำ ของบริษัท เอไอเยลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำปาง จะทำหน้าที่โฆษณา สินค้า,ธุรกิจ,ของทุกท่านในจังหวัดลำปาง ออกไปสู่สมาชิกในเครืออีก 150 ประเทศทั่วโลก เปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้า ท่องเที่ยว บริการ โดยตรง ติดต่อรับบริการที่ 089-898-4544
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 12/11/2556
หมวดหมู่ : ให้ ThaiAll เลือกกลุ่มที่เหมาะสม - (webnewad)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 4
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
114 มี.ค. 2561207.46.13.79
27 มี.ค. 2561207.46.13.19
35 มี.ค. 2561207.46.13.134
43 มี.ค. 2561207.46.13.114
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?32935
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?32935