รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 32832 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 0 ครั้ง
ชื่อเว็บ : SP Translation CENtER
เว็บเพจ : http://www.spvisa-translations.com/รับแปลเอกสาร
คำอธิบาย : ศูนย์รับแปลเอกสารของเรา ได้เปิดให้บริการงานแปลเอกสาร ทำการครบหลายขวบปีแล้ว ต้องขอ ขอบพระคุณลูกค้า ผู้มีอุปการะทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในบริการรับแปลเอกสารของเรา ไม่ว่าจะเป็น องค์กรทั้งภาคเอกชนและลูกค้าทั่วไปที่มีความต้องการเข้าถึงเพราะว่างานแปลเอกสาร และ
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 2/8/2556
หมวดหมู่ : ให้ ThaiAll เลือกกลุ่มที่เหมาะสม - (webnewad)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?32832
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?32832