รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 32832 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 12 ครั้ง
ชื่อเว็บ : SP Translation CENtER
เว็บเพจ : http://www.spvisa-translations.com/รับแปลเอกสาร
คำอธิบาย : ศูนย์รับแปลเอกสารของเรา ได้เปิดให้บริการงานแปลเอกสาร ทำการครบหลายขวบปีแล้ว ต้องขอ ขอบพระคุณลูกค้า ผู้มีอุปการะทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในบริการรับแปลเอกสารของเรา ไม่ว่าจะเป็น องค์กรทั้งภาคเอกชนและลูกค้าทั่วไปที่มีความต้องการเข้าถึงเพราะว่างานแปลเอกสาร และ
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 2/8/2556
หมวดหมู่ : ให้ ThaiAll เลือกกลุ่มที่เหมาะสม - (webnewad)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?32832
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 12
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
121 ม.ค. 2560144.76.7.106
218 ม.ค. 2560209.58.178.49
317 ม.ค. 256095.211.190.198
416 ม.ค. 2560185.158.117.162
515 ม.ค. 256068.180.230.107
615 ม.ค. 256065.208.151.119
714 ม.ค. 256066.249.66.7
814 ม.ค. 256095.91.23.250
912 ม.ค. 256065.208.151.112
1010 ม.ค. 2560207.46.13.129
119 ม.ค. 2560217.73.208.145
128 ม.ค. 256069.30.205.218
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?32832