รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 32824 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 12 ครั้ง
ชื่อเว็บ : มาเกรซ การพิมพ์
เว็บเพจ : http://www.magraceprinting.com
คำอธิบาย : มาเกรซ กราฟฟิค การพิมพ์ เป็นบริษัทให้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท อาิทิเช่น นามบัตร กระดาษหัวจดหมาย ป้ายไวนิล ป้ายโฆษณา กล่องบรรจุภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ พิมพ์ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ซองจดหมาย ด้วยความมุ่งมั่น ให้บริการด้วยความเ็ป็นกันเอง ราคาที่เหมาะสม มีคุณภา
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 16/7/2556
หมวดหมู่ : ธุรกิจ : หนังสือ - (webbnsbo)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 12
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
117 เม.ย. 256169.30.221.250
210 เม.ย. 256154.174.17.111
37 เม.ย. 256154.174.245.216
46 เม.ย. 256154.175.253.208
55 เม.ย. 256134.229.186.213
61 เม.ย. 256154.237.224.189
71 เม.ย. 256154.158.195.130
825 มี.ค. 2561141.8.143.165
923 มี.ค. 256154.197.115.246
1010 มี.ค. 256154.146.61.123
116 มี.ค. 2561107.22.143.124
123 มี.ค. 256154.173.176.212
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?32824
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?32824