รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 32631 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 0 ครั้ง
ชื่อเว็บ : ส่งของไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ
เว็บเพจ : http://www.independentspeed.co.th
คำอธิบาย : การเปิดเพิ่มพื้นที่ปลายทางให้บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศของใหญ่ระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนอง ไปรษณีย์ไทยหนุนส่งของไปต่างประเทศสู่ตลาดโลก
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 16/2/2556
หมวดหมู่ : ธุรกิจ : นำเข้า-ส่งออก - (webbnsio)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?32631
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?32631