รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 32418 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 8 ครั้ง
ชื่อเว็บ : สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์
เว็บเพจ : http://www.phetchabun.tmd.go.th
คำอธิบาย : สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ Phetchabun Meteorological Station
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 29/9/2555
หมวดหมู่ : ราชการ-รัฐวิสาหกิจ : อื่นๆ - (webgovot)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?32418
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 8
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
128 ก.ค. 256054.80.10.30
224 ก.ค. 2560163.172.159.81
323 ก.ค. 256068.180.231.29
419 ก.ค. 256068.180.231.29
518 ก.ค. 256051.255.173.13
617 ก.ค. 256068.180.231.29
716 ก.ค. 256068.180.231.29
816 ก.ค. 2560178.255.215.79
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?32418