รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 32351 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 4 ครั้ง
ชื่อเว็บ : New Products for Baby shop
เว็บเพจ : http://babyshop.kkuengplay.com
คำอธิบาย : Baby shopping buy cheap baby product
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 31/8/2555
หมวดหมู่ : เว็บแนะนำ : Kids - (webengkd)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?32351
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 4
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
125 พ.ย. 256054.225.36.143
223 พ.ย. 256068.180.230.48
323 พ.ย. 256066.249.70.26
423 พ.ย. 256064.62.252.162
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?32351