รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 30829 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 10 ครั้ง
ชื่อเว็บ : ชมรมฟ้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เว็บเพจ : http://www.siamca.com
คำอธิบาย : ร่วมระดมความคิดและประสบการณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความรู้ในการรักษาที่ถูกต้อง การดูแลตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสิ่งสำคัญที่สุดคือสร้างกำลังใจให้กันและกัน
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 3/3/2554
หมวดหมู่ : องค์กร : สมาคม - (weborgsk)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?30829
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 10
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
121 ม.ค. 2560157.55.39.42
219 ม.ค. 256068.180.230.107
317 ม.ค. 256095.211.190.198
416 ม.ค. 256068.180.230.107
515 ม.ค. 256065.208.151.116
615 ม.ค. 256068.180.230.228
713 ม.ค. 256068.180.230.228
811 ม.ค. 256068.180.230.228
99 ม.ค. 256068.180.230.228
108 ม.ค. 2560207.46.13.129
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?30829