รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 3017 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 0 ครั้ง
ชื่อเว็บ : Build your own pc
เว็บเพจ : http://www.pcmech.com/byopc/step/1/
คำอธิบาย : รายละเอียดการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดอุปกรณ์ต่าง ๆ ดีมาก เช่น processors,motherboards,memory,video cards,monitors,hard drives,floppy drives,multimedia,modem,bios,os,network เป็นต้น และจัดทำเป็นฐานข้อมูลให้สืบค้นได้
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 9/3/2545
หมวดหมู่ : ข้อมูล : พจนานุกรม - (webnwsit)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?3017
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?3017