รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 29034 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 0 ครั้ง
ชื่อเว็บ : เอทีคอมอิงค์
เว็บเพจ : http://www.atcomink.com/
คำอธิบาย : สื่อการสอน ,สื่อการเรียนการสอน, ผลงานวิจัย . ผลงานวิชาการ, CAI . ครูชำนาญการพิเศษ . ประเมินวิทยฐานะ. ครูชำนาญการ. อาจารย์ 3
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 17/3/2553
หมวดหมู่ : การศึกษา : สอนผ่านWeb - (webedutg)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?29034
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?29034