รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 28595 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 0 ครั้ง
ชื่อเว็บ : M.Y watertreat
เว็บเพจ : http://www.mywatertreat.com/
คำอธิบาย : เคมีป้องกันตะกรัน-เคมีป้องกันสนิมในระบบ Cooling Tower , Steam Boiler และ Chiller
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 13/1/2553
หมวดหมู่ : องค์กร : อื่นๆ - (weborgot)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?28595
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?28595