รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 27824 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 9 ครั้ง
ชื่อเว็บ : งานราชการ
เว็บเพจ : http://www.jobratchakal.com
คำอธิบาย : เปิดสอบตำแหน่งราชการ จากหน่วยงานรัฐ การเปิดสอบ การสอบของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รายชื่อผู้สมัครสอบ สนามสอบ ผลการสอบ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ ในตำแหน่ง ครู อาจารย์ พนักงานของสถานศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 2/9/2552
หมวดหมู่ : ข้อมูล : บริการหางาน - (webnwswk)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?27824
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 9
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
119 ม.ค. 256068.180.230.107
217 ม.ค. 256095.211.190.198
316 ม.ค. 256068.180.230.107
413 ม.ค. 256052.23.169.223
513 ม.ค. 256068.180.230.228
610 ม.ค. 256068.180.230.228
710 ม.ค. 2560207.46.13.129
88 ม.ค. 256068.180.230.228
98 ม.ค. 2560178.255.215.79
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?27824