รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 27824 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 0 ครั้ง
ชื่อเว็บ : งานราชการ
เว็บเพจ : http://www.jobratchakal.com
คำอธิบาย : เปิดสอบตำแหน่งราชการ จากหน่วยงานรัฐ การเปิดสอบ การสอบของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รายชื่อผู้สมัครสอบ สนามสอบ ผลการสอบ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ ในตำแหน่ง ครู อาจารย์ พนักงานของสถานศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 2/9/2552
หมวดหมู่ : ข้อมูล : บริการหางาน - (webnwswk)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?27824
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?27824