รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 27269 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 0 ครั้ง
ชื่อเว็บ : Recover Partition
เว็บเพจ : http://www.datadoctor.org
คำอธิบาย : Windows NTFS partition data recovery utility restores encrypted or compressed files from NTFS supported hard disk drives such as SATA, IDE, EIDE, SCSI and ATA
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 2/6/2552
หมวดหมู่ : จังหวัด : ภาคตะวันตก - (webprvws)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?27269
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?27269