รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 21759 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 0 ครั้ง
ชื่อเว็บ : ชุมชนหลงไพร
เว็บเพจ : http://www.hlongphai.com
คำอธิบาย : นักท่องเที่ยวธรรมชาติ กลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ได้เดินทางท่องเที่ยวและได้พบเห็น ความแตกต่างระหว่างสังคมที่ตัวเองอยู่กับสังคมชนบทที่ทรุกันดารจึงเกิดความคิดและรวมกลุ่มกัน เพื่อทำงานให้กับสังคมโดยใช้ชื่อว่ากลุ่ม หลงไพร ซึ่งหมายถึง หลงไหลในธรรมชาติและป่าดงพงไพร
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 13/12/2550
หมวดหมู่ : หลากหลาย : รวมกันเป็นทีม - (webgentm)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?21759
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?21759