รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 20494 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 1 ครั้ง
ชื่อเว็บ : ทบทวนคณิตศาสตร์ระดับมัธยม
เว็บเพจ : http://www.krooon.com
คำอธิบาย : รวมเนื้อหา,เทคนิค,ทบทวนคณิตศาสตร์ผ่านคลิปวิดีโอและบทเรียนออนไลน์ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ครูกับนักเรียนจาก krooOn blog
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 13/6/50
หมวดหมู่ : การศึกษา : สอนผ่านWeb - (webedutg)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 1
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
19 มี.ค. 2561194.187.170.124
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?20494
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?20494