รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 18140 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 0 ครั้ง
ชื่อเว็บ : ทำเนียบศิษย์เก่า
เว็บเพจ : http://www.tumneib.th.gs
คำอธิบาย : ทำเนียบศิษย์เก่า ทำเนียบรุ่น โรงเรียนหนองยางพิทยาคม รุ่นที่ 7 หนองยางพิทยาคม
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 10/6/2549
หมวดหมู่ : ส่วนตัว : ศิษย์เก่า-รวมรุ่น - (webperal)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?18140
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?18140