รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 166 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 5 ครั้ง
ชื่อเว็บ : โครงการBBAมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บเพจ : http://www.acc.tu.ac.th/bba/bba.htm
คำอธิบาย : -
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 31/9/99
หมวดหมู่ : การศึกษา : หลักสูตรนานาชาติ - (webeduit)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 5
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
115 มี.ค. 256152.91.126.143
211 มี.ค. 2561202.46.49.144
33 มี.ค. 256135.225.221.87
43 มี.ค. 256154.173.176.212
51 มี.ค. 256164.62.252.162
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?166
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?166