รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 15738 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 0 ครั้ง
ชื่อเว็บ : ร้านกาแฟ capucino ptt อุตรดิตถ์
เว็บเพจ : http://www.capucinoptt.com
คำอธิบาย : ร้านกาแฟ capucino ptt อุตรดิตถ์ อยู่ที่ ปตท.5 แพน อุตรดิตถ์ ก่อนถึงทางเข้าเมืองอุตรดิตถ์
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 22/1/2548
หมวดหมู่ : บันเทิง : นำเที่ยว - (webenttv)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?15738
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?15738