รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 15196 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 0 ครั้ง
ชื่อเว็บ : XV International AIDS Conference Bangkok Thailand
เว็บเพจ : http://www.aidsthai2004.org./
คำอธิบาย : เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 (XV International AIDS Conference) ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11 16 กรกฎาคม 2547 ซึ่งประชาชนชาวไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 และขอต้อนรับ
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 9/9/2547
หมวดหมู่ : ราชการ-รัฐวิสาหกิจ : อื่นๆ - (webgovot)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?15196
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?15196