รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 13427 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 0 ครั้ง
ชื่อเว็บ : Centre for Educational Technology / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
เว็บเพจ : http://www.nfe.go.th/cet
คำอธิบาย : เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา มีข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและการกระจายสื่อเพื่อการศึกษา ผ่านทางรายการวิทยุศึกษา และโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รวมถึงสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 17/3/2546
หมวดหมู่ : ราชการ-รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์ - (webgovcn)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?13427
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?13427