รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 13290 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 7 ครั้ง
ชื่อเว็บ : แนะนำสร้างสื่อการสอนผ่านเว็บ
เว็บเพจ : http://chanmedia.bkk2ict.net
คำอธิบาย : แนะนำการสร้างสื่อการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างสื่อการสอน และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายการเรียนรู้ที่น่าสนใจครับ
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 22/10/105
หมวดหมู่ : การศึกษา : สอนผ่านWeb - (webedutg)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 7
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
121 เม.ย. 2561207.46.13.86
219 เม.ย. 2561207.46.13.208
312 เม.ย. 2561157.55.39.217
425 มี.ค. 2561157.55.39.192
518 มี.ค. 2561207.46.13.90
616 มี.ค. 2561157.55.39.250
710 มี.ค. 2561207.46.13.42
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?13290
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?13290