รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 13290 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 8 ครั้ง
ชื่อเว็บ : แนะนำสร้างสื่อการสอนผ่านเว็บ
เว็บเพจ : http://chanmedia.bkk2ict.net
คำอธิบาย : แนะนำการสร้างสื่อการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างสื่อการสอน และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายการเรียนรู้ที่น่าสนใจครับ
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 22/10/105
หมวดหมู่ : การศึกษา : สอนผ่านWeb - (webedutg)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 8
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
118 ม.ค. 2561157.55.39.49
210 ม.ค. 2561207.46.13.113
35 ม.ค. 2561207.46.13.135
425 ธ.ค. 2560207.46.13.21
57 ธ.ค. 256040.77.167.40
63 ธ.ค. 2560207.46.13.98
71 ธ.ค. 2560157.55.39.10
825 พ.ย. 2560157.55.39.201
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?13290
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?13290