รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 12987 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 15 ครั้ง
ชื่อเว็บ : ฟิสิกส์ราชมงคล
เว็บเพจ : http://www.rit.ac.th/homepage-sc/physics/
คำอธิบาย : การเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ภายในประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฟิสิกส์1 ฟิสิกส์2 โลหะวิทยาและกลศาสตร์เวกเตอร์ ฯลฯ มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแบบฝึกหัดออนไลน์ ทำได้โดยไม่ต้องใส่รหัส และยังมีความรู้ทางฟิสิกส์อื่นๆอีกมากมาย
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 15/9/2545
หมวดหมู่ : การศึกษา : สอนผ่านWeb - (webedutg)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 15
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
110 เม.ย. 256154.174.17.111
27 เม.ย. 256154.174.245.216
37 เม.ย. 256166.249.66.81
45 เม.ย. 2561217.73.208.155
54 เม.ย. 256134.229.186.213
64 เม.ย. 256135.168.1.178
71 เม.ย. 256154.158.195.130
830 มี.ค. 256177.88.5.15
930 มี.ค. 256154.36.148.190
1030 มี.ค. 256154.209.118.3
1111 มี.ค. 256154.165.59.7
1210 มี.ค. 256154.146.61.123
138 มี.ค. 256135.226.23.240
143 มี.ค. 256154.173.176.212
152 มี.ค. 2561183.89.100.172
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?12987
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?12987