รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 12476 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 0 ครั้ง
ชื่อเว็บ : STN Computer Internet Games Network
เว็บเพจ : http://www.geocities.com/ziggulamaster
คำอธิบาย : network,windows,software,downloads,Community,community,mp3,game,emulator,chat,board,forum,linux,crack,computer,internet
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 29/4/2545
หมวดหมู่ : ของฟรีในInternet : chat-irc-icq - (webfrech)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?12476
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?12476