รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 11598 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 1 ครั้ง
ชื่อเว็บ : Dragon Hills Golf And Country Club
เว็บเพจ : http://www.dragonhillsgolf.com
คำอธิบาย : Dragon Hills Golf And Country Club
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 16/7/2544
หมวดหมู่ : กีฬา : กอล์ฟ - (websptgf)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?11598
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 1
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
123 พ.ย. 256064.62.252.162
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?11598