รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 10863 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 0 ครั้ง
ชื่อเว็บ : kittiphum 2000
เว็บเพจ : http://geocities.com/kittiphum 2000
คำอธิบาย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ได้จัดทำข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น บทความที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบรรจ่ลงบนเวบที่ชื่อว่า กิตติภูมิดอทคอม
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 30/11/2543
หมวดหมู่ : การศึกษา : ระดับอุดมศึกษา - (webeduun)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?10863
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?10863