รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 10201 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 0 ครั้ง
ชื่อเว็บ : มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
เว็บเพจ : http://hunsa.to/numacc
คำอธิบาย : สัมผัสกับผู้ติดเชื้อพร้อมเรื่องราวย่อ ๆ เรียนรู้เรื่องเอดส์จากประสบการณ์ แหล่งบริการให้ความช่วยเหลือ
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 3/3/2543
หมวดหมู่ : องค์กร : มูลนิธิ - (weborgmn)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?10201
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?10201