รหัสเว็บของสมาชิกคือ : 10128 _ รวมจำนวนการเรียกใช้บริการ : 0 ครั้ง
ชื่อเว็บ : The programmer
เว็บเพจ : http://go.to/programmer.com
คำอธิบาย : นี่คือแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่สนในใจเรื่องของคอมพิวเตอร์ เช่น ซอฟท์แวร์,ฮาร์ดแวร์,การเขียนโปรแกรม และ การสร้างโฮมเพจ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คุณสามารถค้นหาได้จากที่นี่ เราได้รวบรวมแหล่งความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับมืออาชีพ
ปรับปรุงคำอธิบายล่าสุด : 27/9/100
หมวดหมู่ : ธุรกิจคอมพิวเตอร์ : รับเขียน-ออกแบบเว็บ - (webbncdg)
บริการ แจ้งเว็บใหม่ | แก้ไขข้อความหรือเปลี่ยน link | การเพิ่มLinkในเว็บท่านเพื่อเพิ่มแต้มเรียกเข้า
จำนวนการใช้บริการเรียกเข้า (Click in) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ link นี้ในเว็บของท่าน แล้วถูก click
http://www.thaiall.com/cgi/clicki.pl?10128
จำนวนการใช้บริการเรียกออก (Click out) = 0
ลำดับวัน เดือน ปีรหัสเครื่องที่เข้าใช้บริการ
แต้มเพิ่มเมื่อมีคน click จาก thaiall.com ออกไปหาเว็บท่าน
http://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?10128