ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• เวลาไม่ได้ทำให้คนเสียคน คนต่างหากทำให้เสียเวลา + เหล้าไม่ได้ทำให้คนเมา คนต่างหากโหดร้ายกว่าสัตว์ •