ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• กินเหล้าเพื่อเข้าสังคม เป็นค่านิยมที่ผิด + ภัยที่น่ากลัวคือความตาย ทางแห่งความฉิบหายคืออบายมุข •