ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ความดังไม่คงที่ ความดีไม่เปลี่ยนแปลง + ไม่ระวังปากได้ศัตรู ไม่ระวังหูขาดหมู่ญาติมิตร •