ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• เมื่อเยาว์วัยจงสร้างอุปนิสัยที่ดีไว้+ ความเกียจคร้านกับความยากจน เป็นมิตรสนิทกัน •