ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• อย่าโทษตนไม่เหมือนผู้อื่น โลกนี้ผู้ที่เก่งกว่าตนนั้นมีมากมาย + การแสดงความอ่อนน้อมเป็นสง่าแก่ผู้อื่น แต่เป็นเกียรติแก่ตนเอง •