ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• สู้รบแบบพุทธะ คือการเอาชนะตัวเอง + เหนื่อยกายหลับสนิท เหนื่อยจิตหลับไม่ลง •