ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ประชาธิปไตยตามใจว่า คือที่มาแห่งความวุ่นวาย + สังคมจะเป็นธรรม เพราะไม่เหยียบย่ำคนอื่น •