ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ถ้ารักประเทศชาติ อย่าถือโอกาสร่ำรวย + ถ้าอยากเป็นคนก้าวหน้า อย่ามัวอิจฉาคนอื่น •