ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• คบคนดีควรผ่อนปรน คบคนชั่วควรระวังกวดขัน + ไม่ถามก็หยิบฉวยเอาเองนั้นแหละขโมย •