ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ความคิดริษยา เป็นเหตุที่มาของการแตกแยก + ชีวิตที่ยุ่งยาก เพราะมีความอยากมากเกินไป •