ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• คนที่ไม่รักษาเวลา คือคนฆ่าตัวเอง + อดีตคือความฝัน ปัจจุบันคือภาพมายา อนาคตคือความไม่แน่นอน •