ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ควรให้อภัยผู้อื่น แต่ไม่ควรให้อภัยตนเอง + ความทิฎฐิเป็นเจ้าเรือนแห่งความโกรธ •