ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ลัทธิประเพณีที่ดีอาศัยได้ดีกว่ากฎหมาย + ความอาฆาตมาดร้ายเหมือนขี่ม้าบ้า •