ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• คุณค่าของสัตว์อยู่ที่กาย คุณค่าหญิงชายอยู่ที่ความประพฤติ • ภัยใหญ่ของชีวิต คือความคิดลุ่มหลง •