ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ถ้าขาดความพอดี จะเป็นหนี้ตลอดกาล + ถ้าหวังแต่ความสนุก จะพบกับความทุกข์มหันต์ •