ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ทุกข์ยากที่อุปทาน สุขสำราญที่ปล่อยวาง + หมั่นนึกถึงความตาย คืออุบายแห่งความไม่ประมาท •