ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• คนต้องมีกิริยาสุภาพ ดุจดอกไม้ต้องมีกลิ่นหอม + อีกาไม่คู่ควรกับหงส์ฟ้า •